دوره Seviye A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
seviyeدوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولیچهارشنبه از 13:00 تا 16:0030 ساعت10 نفر255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام