دوره Seviye A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت9 نفرشنبه 4 آبان 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
177دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 11:00 تا 14:0030 ساعت4 نفرپنجشنبه 16 آبان 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام