; کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

>کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 6 مهر 1400
مدت دوره : 48 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 15:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 1 مهر 1400
مدت دوره : 48 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
on
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 21 مهر 1400
مدت دوره : 48 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 20:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید