گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

//گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ja01دوره آموزشی مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار Matrix مجتمع فنی تهراندوشنبه از 14:00 تا 17:30120 ساعت7 نفردوشنبه 14 آبان 13972,300,000 تومان2,070,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij10-2دوره آموزشی طراحی دستی طلا و جواهرسه شنبه از 16:00 تا 19:3064 ساعت7 نفرسه شنبه 22 آبان 13971,280,000 تومان1,152,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام