گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

//گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij16دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستییکشنبه از 16:00 تا 19:0064 ساعت7 نفریکشنبه 9 تیر 13981,560,000 تومان1,404,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام