گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

//گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه طراحی طلا و جواهر مجتمع فنی تهران

گروه پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij16دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستیدوشنبه از 16:00 تا 19:0064 ساعت8 نفردوشنبه 17 دی 13971,345,000 تومان1,210,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام