کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
toyna1توی نا ماساژ (ماساژ چینی) گرید 124 ساعت4 نفر1,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
fase1ماساژ صورت16 ساعت4 نفر1,450,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
swedmماساژ سوئدی16 ساعت4 نفر2,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
usermپکیج جامع کاربر ماساژ38 ساعت4 نفر3,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
reflexologyماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)16 ساعت4 نفر2,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر