گروه عمران مجتمع فنی تهران

گروه عمران مجتمع فنی تهران

گروه عمران مجتمع فنی تهران

گروه عمران مجتمع فنی تهران شامل دوره­ های جامع محاسبات ساختمان به کمک Safe/ETABS، تهیه نقشه­ های کارگاهی با
X-steel، برآورد و صورت­ وضعیت­ نویسی با عنوان متره، تهیه نقشه­ های سازه با نرم­ افزار Revit، طراحی سازه­ های خاص با SAP و… می­باشد

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
01-6دوره آموزشی Solid Workشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفردوشنبه 1 مرداد 1397645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01دوره آموزشی نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر792,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01دوره آموزشی تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از 09:00 تا 14:4540 ساعت10 نفر865,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01دوره آموزشی نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0030 ساعت10 نفر570,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دوره آموزشی ETABS & SAFEجمعه از 09:00 تا 14:45120 ساعت10 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام