مجتمع فنی

گروه عمران

این گروه شامل دوره­های جامع محاسبات ساختمان به کمک Safe/ETABS، تهیه نقشه­ های کارگاهی با

 X-steel، برآورد و صورت­وضعیت­ نویسی با عنوان متره، تهیه نقشه­های سازه با نرم­افزار Revit، طراحی سازه­های خاص با SAP و… می­باشد

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-max-01۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0030 ساعت10 نفر570,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دورهETABS & SAFEجمعه از 09:00 تا 14:45120 ساعت10 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از 09:00 تا 14:4540 ساعت10 نفر865,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر792,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام