; دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

>دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 27 دی 1398
مدت دوره : 70 ساعت
جمعه از 09:00 تا 15:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,800,000 تومان1,500,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 70 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 70 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید