دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

/دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

توضیحات دوره Etabs & Safe I :

دوره Etabs & Safe I :

  • توانائی استخراج و بررسی نقشه های معماری و کار با طرفیات محاسباتی
  • توانائی انجام پروژه های فولادی و بتنی متعارف و آماده سازی مقاطع طراحی شده برای تهیه نقشه های اجرائی به همراه تهیه دفترچه محاسبات
دوره : Etabs & Safe I
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 27 دی 1398
مدت دوره : 70 ساعت
جمعه از 09:00 تا 15:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,800,000 تومان1,500,000 تومان