دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

/دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته
دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفته

توضیحات دوره Etabs & Safe I :

دوره Etabs & Safe I :

  • توانائی استخراج و بررسی نقشه های معماری و کار با طرفیات محاسباتی
  • توانائی انجام پروژه های فولادی و بتنی متعارف و آماده سازی مقاطع طراحی شده برای تهیه نقشه های اجرائی به همراه تهیه دفترچه محاسبات
دوره : Etabs & Safe I
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 29 شهریور 1398
مدت دوره : 70 ساعت
جمعه از 09:00 تا 15:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,800,000 تومان1,600,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.