دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

/دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

دپارتمان هنر و کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران:

هنر مجموعه ای از آثار و یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف ، احساسات و هوش انسانی خلق می شوند. همچنین می توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است.

دوره های مجتمع فنی تهران در دپارتمان هنر شامل : گروه سینما، طراحی طلا و جواهر، کودک و نوجوان، موسیقی، نقاشی، هنرهای سنتی ایرانی میباشد.
شما میتوانید برای آشنایی با دوره های مجتمع فنی به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij03دوره آموزشی عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهران (مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:00110 ساعت8 نفریکشنبه 1 مهر 13971,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij06-3دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از 14:00 تا 18:00110 ساعت7 نفرپنجشنبه 12 مهر 13971,900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij08دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته)دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30110 ساعت7 نفردوشنبه 23 مهر 13971,900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g01دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0054 ساعت7 نفر1,756,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
02دوره آموزشی تذهیبشنبه و سه شنبه از 12:00 تا 15:00 ساعت10 نفر1,166,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01دوره آموزشی تذهیب-تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 12:00 ساعت10 نفر1,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام