دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین صنایع کشور پایه گذاری شده است، این دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانش پذیران، مهندسین و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم نماید. هر چند که نو ع مخاطبین مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئولیتی خطیر و سنگین را متوجه این دپارتمان می سازد. در این راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعالیت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و… برگزار میکند.

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع فنی نیاوران با بقیه موسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره های مجتمع فنی تهران به صورت عملی در کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان
برای آشنایی با دپارتمان های مجتمع فنی و دوره های در حال برگزاری به
سایت مجتمع فنی تهران مراجعه فرمایید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفر490,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2دوره آموزشی Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت16 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت16 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-2دوره آموزشی جامع Architectural REVITسه شنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت15 نفر855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-02دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفنهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت15 نفر986,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت14 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01دوره آموزشی AUTO Cad 3Dجمعه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفر585,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Workجمعه از 09:00 تا 14:4565 ساعت12 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت12 نفر695,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت12 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01دوره آموزشی نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت11 نفر510,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01دوره آموزشی V RAYیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:3030 ساعت10 نفر626,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر850,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01دوره آموزشی PMBOKپنجشنبه از 08:00 تا 13:4532 ساعت10 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت10 نفر830,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
05-2دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01دوره آموزشی نرم افزار Minitabپنجشنبه از 14:00 تا 20:1560 ساعت10 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:4533 ساعت10 نفر430,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3031 ساعت10 نفر420,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01-2دوره آموزشی ۳D MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر450,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02دوره آموزشی Solid Workشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر792,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01دوره آموزشی تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از 09:00 تا 14:4540 ساعت10 نفر865,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01دوره آموزشی نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0030 ساعت10 نفر570,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از 14:30 تا 20:30120 ساعت10 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0041 ساعت10 نفر408,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت10 نفر660,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام