دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین صنایع کشور پایه گذاری شده است، این دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانش پذیران، مهندسین و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم نماید. هر چند که نو ع مخاطبین مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئولیتی خطیر و سنگین را متوجه این دپارتمان می سازد. در این راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعالیت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و… برگزار میکند.

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع فنی نیاوران با بقیه موسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره های مجتمع فنی تهران به صورت عملی در کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان
برای آشنایی با دپارتمان های مجتمع فنی و دوره های در حال برگزاری به
سایت مجتمع فنی تهران مراجعه فرمایید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معماریجمعه از 14:00 تا 20:3060 ساعت11 نفرجمعه 5 بهمن 1397700,000 تومان630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از 09:00 تا 14:0065 ساعت11 نفرجمعه 5 بهمن 1397675,000 تومان607,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفرجمعه 5 بهمن 1397940,000 تومان846,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت15 نفرشنبه 6 بهمن 1397685,000 تومان548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت13 نفرسه شنبه 9 بهمن 1397685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-4-2دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:00100 ساعت9 نفرچهارشنبه 10 بهمن 13971,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-7دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از 14:30 تا 20:3030 ساعت9 نفرپنجشنبه 11 بهمن 1397730,000 تومان657,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
22دوره آموزشی photoshopپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت8 نفرپنجشنبه 11 بهمن 1397805,000 تومان724,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-پنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 11 بهمن 1397790,000 تومان711,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت6 نفرجمعه 12 بهمن 1397750,000 تومان675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت10 نفرجمعه 12 بهمن 1397740,000 تومان666,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت12 نفریکشنبه 14 بهمن 1397700,000 تومان630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
12-2دوره آموزشی جامع Architectural REVITسه شنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت9 نفرسه شنبه 16 بهمن 13971,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-9دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از 14:00 تا 20:00120 ساعت10 نفرپنجشنبه 18 بهمن 13971,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفرسه شنبه 23 بهمن 1397490,000 تومان441,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
12-3دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت10 نفرچهارشنبه 24 بهمن 13971,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-4دوره آموزشی REVITدوره جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت10 نفر1,020,000 تومان-2,038,980,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت11 نفرسه شنبه 30 بهمن 13971,245,000 تومان-2,488,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام