دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین صنایع کشور پایه گذاری شده است، این دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانش پذیران، مهندسین و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم نماید. هر چند که نو ع مخاطبین مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئولیتی خطیر و سنگین را متوجه این دپارتمان می سازد. در این راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعالیت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و… برگزار میکند.

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع فنی نیاوران با بقیه موسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره های مجتمع فنی تهران به صورت عملی در کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان
برای آشنایی با دپارتمان های مجتمع فنی و دوره های در حال برگزاری به
سایت مجتمع فنی تهران مراجعه فرمایید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت11 نفرسه شنبه 29 آبان 13971,186,000 تومان984,380 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت8 نفریکشنبه 4 آذر 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت14 نفریکشنبه 4 آذر 1397700,000 تومان630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت10 نفرسه شنبه 6 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-2دوره آموزشی ۳D_MAXشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت15 نفرچهارشنبه 7 آذر 13971,186,000 تومان984,380 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت7 نفردوشنبه 12 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرچهارشنبه 14 آذر 1397745,000 تومان596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:4533 ساعت9 نفرجمعه 16 آذر 1397430,000 تومان387,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
09-2دوره آموزشی جامع Architectural REVITجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت2 نفرجمعه 16 آذر 1397855,000 تومان769,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از 09:00 تا 14:0065 ساعت11 نفرجمعه 16 آذر 1397645,000 تومان580,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دوره آموزشی ETABS & SAFEجمعه از 09:00 تا 14:00120 ساعت10 نفرجمعه 16 آذر 13971,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفرجمعه 16 آذر 1397900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفرجمعه 16 آذر 1397450,000 تومان405,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت10 نفرجمعه 16 آذر 1397660,000 تومان594,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفرسه شنبه 20 آذر 1397490,000 تومان441,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت15 نفرسه شنبه 20 آذر 1397685,000 تومان548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3031 ساعت10 نفرسه شنبه 20 آذر 1397432,000 تومان388,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت15 نفرچهارشنبه 21 آذر 1397685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت12 نفرچهارشنبه 21 آذر 13971,186,000 تومان1,067,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی Auto Cad 2Dپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت9 نفرپنجشنبه 22 آذر 1397685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت12 نفرشنبه 24 آذر 1397700,000 تومان630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 آذر 1397720,000 تومان648,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-7دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از 14:30 تا 20:3030 ساعت9 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397695,000 تومان625,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397792,000 تومان712,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397830,000 تومان747,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام