دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

/دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی
مجتمع فنی نیاوران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

دپارتمان مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

دپارتمان مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین صنایع کشور پایه گذاری شده است، این دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانشپذیران، مهندسین و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم نماید. هر چند که نو ع مخاطبین مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئولیتی خطیر و سنگین را متوجه این دپارتمان می سازد. در این راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعالیت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع نیاوران با بقیه مووسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره‌های عملی به صورت کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ind-01Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفر490,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-02Adobe Photoshop CCپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت18 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت16 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03AUTO CAD 2Dپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-02دوره جامعArchitectural REVITیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت14 نفر855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01راینو در معماریسه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت14 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02V RAYشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت12 نفر695,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01AUTO Cad 3Dپنجشنبه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفر507,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02راینو در معماریپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-3Adobe Photoshop – 20% تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01Solid Work Iجمعه از 09:00 تا 14:4565 ساعت12 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت11 نفر510,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر450,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر792,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01V RAYیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:3030 ساعت10 نفر626,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:4533 ساعت10 نفر430,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01فتوشاپشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از 09:00 تا 14:4540 ساعت10 نفر865,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0030 ساعت10 نفر570,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01نرم افزار Minitabپنجشنبه از 14:00 تا 20:1560 ساعت10 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0041 ساعت10 نفر408,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02Solid Work Iشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01نرم افزار COMFARیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت10 نفر830,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01PMBOKپنجشنبه از 08:00 تا 13:4532 ساعت10 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دورهETABS & SAFEجمعه از 09:00 تا 14:45120 ساعت10 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01MS-Projectجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02Oracle Primavera P6جمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر850,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت10 نفر660,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام