دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

صفحه اصلی/دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی
مجتمع فنی نیاوران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

دپارتمان مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسين و متخصصين صنايع کشور پايه گذاری شده است، اين دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسين مجرب و با سابقه توام با امكانات و تجهيزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پيشرفت و افزايش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانشپذيران، مهندسين و فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها فراهم نمايد. هر چند كه نو ع مخاطبين مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئوليتی خطير و سنگين را متوجه اين دپارتمان می سازد. در اين راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعاليت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع نیاوران با بقیه مووسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره‌های عملی به صورت کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ind-01Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ims-01الزامات و مستند سازی IMSدوشنبه از 17:30 تا 21:3016 ساعت8 نفر264,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-02Adobe Photoshop CCپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت18 نفر621,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-02AUTO Cad 2Dجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت16 نفر573,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت16 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03AUTO CAD 2D تخفیف صبحشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت16 نفر458,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-2دوره جامع Architectural REVITجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت15 نفر746,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-033D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت14 نفر1,032,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3-02AUTO Cad 3D -تخفیف صبحشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:0042 ساعت14 نفر406,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-02دوره جامعArchitectural REVITیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت14 نفر746,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-013D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,032,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01راینو در معماریسه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت14 نفر608,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02V RAYشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت12 نفر632,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-01CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت12 نفر600,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-01Oracle Primavera p6پنجشنبه از 14:30 تا 20:1560 ساعت12 نفر837,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-01ETABS & SAFE I&IIپنجشنبه از 14:00 تا 19:00120 ساعت12 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01Solid Work Iجمعه از 09:00 تا 14:4565 ساعت12 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02راینو در معماریپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر608,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-01SPSS مقدماتیدوشنبه از 17:30 تا 20:1530 ساعت12 نفر410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-3Adobe Photoshop – 20% تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر497,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01AUTO Cad 3Dپنجشنبه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفر507,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-043D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه از 14:30 تا 20:15100 ساعت12 نفر1,032,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت11 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02Oracle Primavera P6جمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01MS-Projectپنجشنبه از 14:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01PMBOKپنجشنبه از 08:00 تا 13:4532 ساعت10 نفر478,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01V RAYشنبه و چهارشنبه از 10:00 تا 13:3030 ساعت10 نفر632,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02Solid Work Iشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-matii-01MATLAB پیشرفتهجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر496,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:4533 ساعت10 نفر390,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-01MATLAB Iپنجشنبه از 14:30 تا 20:3033 ساعت10 نفر390,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-car-01نرم افزار CARRIERپنجشنبه از 14:30 تا 19:3036 ساعت10 نفر434,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4550 ساعت10 نفر690,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر573,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-04Adobe Photoshop CCشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر621,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:4531 ساعت10 نفر360,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از 09:00 تا 14:4540 ساعت10 نفر864,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0041 ساعت10 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-spc-01کنترل فرآیند آماری(SPC)دوشنبه از 17:00 تا 21:3020 ساعت10 نفر288,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01نرم افزار Minitabپنجشنبه از 14:00 تا 20:1560 ساعت10 نفر869,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02CATIA Iپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر600,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-catii-01CATIA IIپنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت10 نفر600,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0030 ساعت10 نفر517,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02ETABS & SAFE I&IIجمعه از 09:00 تا 14:45120 ساعت10 نفر1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01ABAQUS Iدوشنبه از 17:30 تا 20:15 - چهارشنبه از 17:30 تا 02:1560 ساعت10 نفر612,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01نرم افزار COMFARیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:30 ساعت10 نفر837,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
به جمع هزاران دانشجوی مجتمع فنی تهران بپیوندید !

به متخصص کار خود تبدیل شوید

جهت مشاهده جزئیات روی لینک زیر کلیک نمایید
مشاهده دوره ها
close-link