دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران با هدف ارتقاء سطح علمی مهندسین و متخصصین صنایع کشور پایه گذاری شده است، این دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسین مجرب و با سابقه توام با امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی توانسته است بستر مناسبی را جهت پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت های تخصصی دانش پذیران، مهندسین و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم نماید. هر چند که نو ع مخاطبین مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئولیتی خطیر و سنگین را متوجه این دپارتمان می سازد. در این راستا دپارتمان مهندسی و تخصصی هم اکنون در چهارده گروه تخصصی در حال فعالیت است که در هر گروه دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری، دوره‌های تئوری و… برگزار میکند.

تفاوتی که این دوره ­ها در مجتمع فنی نیاوران با بقیه موسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

دوره های مجتمع فنی تهران به صورت عملی در کارگاه‌های تخصصی در حال برگزاری است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان
برای آشنایی با دپارتمان های مجتمع فنی و دوره های در حال برگزاری به
سایت مجتمع فنی تهران مراجعه فرمایید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-5-2دوره آموزشی ۳D Maxیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 14:30100 ساعت9 نفریکشنبه 6 مرداد 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-7دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت9 نفرچهارشنبه 9 مرداد 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت2 نفرسه شنبه 15 مرداد 1398860,000 تومان774,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
15-3دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت14 نفرسه شنبه 15 مرداد 13981,410,000 تومان1,269,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی AutoCad 2Dجمعه از 14:00 تا 09:0060 ساعت7 نفرجمعه 18 مرداد 1398822,000 تومان739,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
safe01دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفتهجمعه از 09:00 تا 15:0070 ساعت10 نفرجمعه 18 مرداد 13981,800,000 تومان1,620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از 09:00 تا 14:0050 ساعت10 نفرجمعه 18 مرداد 1398900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)جمعه از 09:00 تا 14:00106 ساعت10 نفرجمعه 18 مرداد 13982,150,000 تومان1,935,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
3دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3040 ساعت8 نفرسه شنبه 5 شهریور 1398550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-6دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 11:30 تا 14:30100 ساعت9 نفرشنبه 12 مرداد 1398******* شروع قطعی1,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:0050 ساعت9 نفرجمعه 28 تیر 1398 ******* شروع قطعی826,000 تومان743,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-4دوره آموزشی Revit جامع معماریسه شنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت8 نفرسه شنبه 22 مرداد 1398*******شروع قطعی1,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-9دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از 14:00 تا 20:00120 ساعت6 نفرپنجشنبه 3 مرداد 1398 ****** شروع قطعی2,280,000 تومان2,052,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از 09:00 تا 14:3050 ساعت6 نفرپنجشنبه 27 تیر 1398****** شروع قطعی860,000 تومان774,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت4 نفرجمعه 11 مرداد 1398 **** شروع قطعی1,200,000 تومان1,080,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-7دوره آموزشی Auto Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت3 نفریکشنبه 6 مرداد 1398 ********* شروع قطعی822,000 تومان739,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریچهارشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت3 نفرچهارشنبه 16 مرداد 1398****** شروع قطعی840,000 تومان756,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:0032 ساعت10 نفرجمعه 25 مرداد 1398 *********** شروع قطعی570,000 تومان513,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از 09:00 تا 14:4524 ساعت10 نفرپنجشنبه 17 مرداد 1398********** شروع قطعی570,000 تومان513,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
4دوره آموزشی Adobe Illustratorپنجشنبه از 14:00 تا 09:0040 ساعت10 نفرپنجشنبه 28 شهریور 1398 ******* شروع قطعی550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Projectجمعه از 09:00 تا 14:0045 ساعت10 نفرجمعه 11 مرداد 1398****** شروع قطعی750,000 تومان675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام