گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران

//گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران

گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران شامل نرم ­افزار­های معروف AutoCad در زمینه نقشه ­کشی دو بعدی و سه بعدی ساختمان،۳DSmax ساخت مدلهای سه بعدی ، شبیه­ سازی تصاویر، دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری، Vray مدیریت رنگ و نورپردازی و انواع سایه و رندرینگ، ارائه کامل یک فضای بیرونی یا داخلی بصورت یک پروژه ی کامل Revit نرم افزار مدلسازی یکپارچه ساختمانی نرم ­افزار Rhino نرم افزاری بر پایه ی CAD و بسیار ساده جهت ساخت نرم افزارهای پیچیده و فرکتال است

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-3دوره آموزشی Revitشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت9 نفرشنبه 24 فروردین 13981,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
15-2دوره آموزشی V_Rayشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرشنبه 24 فروردین 1398730,000 تومان657,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت10 نفریکشنبه 25 فروردین 1398700,000 تومان630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-2دوره آموزشی AUTO CADیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرسه شنبه 27 فروردین 1398685,000 تومان548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت12 نفرسه شنبه 27 فروردین 1398685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13-2دوره آموزشی ۳D_MAXیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت10 نفرسه شنبه 27 فروردین 13981,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-4دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:00100 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 فروردین 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 فروردین 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-7دوره آموزشی Auto Cad 2Dجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت11 نفرجمعه 30 فروردین 1398685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت11 نفریکشنبه 1 اردیبهشت 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-4دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت9 نفردوشنبه 20 اسفند 1397****شروع قطعی1,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام