گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران

//گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران

گروه معماری و مدل سازی مجتمع فنی تهران شامل نرم ­افزار­های معروف AutoCad در زمینه نقشه ­کشی دو بعدی و سه بعدی ساختمان،۳DSmax ساخت مدلهای سه بعدی ، شبیه­ سازی تصاویر، دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری، Vray مدیریت رنگ و نورپردازی و انواع سایه و رندرینگ، ارائه کامل یک فضای بیرونی یا داخلی بصورت یک پروژه ی کامل Revit نرم افزار مدلسازی یکپارچه ساختمانی نرم ­افزار Rhino نرم افزاری بر پایه ی CAD و بسیار ساده جهت ساخت نرم افزارهای پیچیده و فرکتال است

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت16 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-2دوره آموزشی جامع Architectural REVITسه شنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت15 نفر855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت14 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت12 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت12 نفر695,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01دوره آموزشی AUTO Cad 3Dجمعه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفر585,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01-2دوره آموزشی ۳D MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01دوره آموزشی V RAYیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:3030 ساعت10 نفر626,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام