دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

گروه معماری و مدل سازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-03AUTO CAD 2Dپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-02دوره جامعArchitectural REVITیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت14 نفر855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01راینو در معماریسه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت14 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01AUTO Cad 3Dپنجشنبه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفر507,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02V RAYشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت12 نفر695,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02راینو در معماریپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01V RAYیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:3030 ساعت10 نفر626,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام