دپارتمان زبان های خارجی

/دپارتمان زبان های خارجی
دپارتمان زبان مجتمع فنی

دپارتمان زبان های خارجی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی نیاوران

دپارتمان هوشمند زبانهای خارجی مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
frenchفرانسه ۱یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت8 نفر317,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
spainاسپانیایی ۱یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0020 ساعت7 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
german1آلمانی ۱یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت7 نفر375,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-33E UI2شنبه و چهارشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت15 نفر330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-34E UI3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت15 نفر330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-15E E3جمعه از 09:00 تا 13:0040 ساعت12 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang5Ad 1یکشنبه و سه شنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت12 نفر342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang1-4E E1-3-فوق فشردهشنبه از 10:00 تا 13:00 - دوشنبه از 10:00 تا 13:00 - چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 - یکشنبه از 10:00 تا 13:00 - سه شنبه از 10:00 تا 13:00 - چهارشنبه از تا 122 ساعت12 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang5-2Ad 2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:3035 ساعت12 نفر342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-30E E1شنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
seviyeمکالمه ترکی استانبولیچهارشنبه از 13:00 تا 16:0030 ساعت10 نفر255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-32E E1دوشنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام