آموزش زبان های خارجی

>آموزش زبان های خارجی
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
128English B2.3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرچهارشنبه 8 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13567Conversation 2دوشنبه از 17:00 تا 20:00 - پنجشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037English A1.6 (آنلاین)شنبه و چهارشنبه از 13:30 تا 15:3021 ساعت8 نفرشنبه 11 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
555English A1.1شنبه و دوشنبه از 08:30 تا 10:3036 ساعت10 نفرشنبه 11 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
176German A1.2دوشنبه از 17:30 تا 20:3051 ساعت9 نفردوشنبه 13 بهمن 1399725,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
155دوره آموزشی Online English A2.2دوشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0021 ساعت6 نفردوشنبه 13 بهمن 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-08دوره آموزشی Espanol A1.1دوشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت3 نفردوشنبه 13 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038English A1.6یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:0036 ساعت7 نفرسه شنبه 14 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.3چهارشنبه از 16:00 تا 20:0030 ساعت8 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032Online English A1.7شنبه و چهارشنبه از 13:30 تا 15:3036 ساعت5 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2English A1.2شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 20:3021 ساعت2 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
124German A1.1چهارشنبه از 17:30 تا 20:3030 ساعت10 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399725,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی Cours A2.1 (آنلاین)پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت3 نفرپنجشنبه 16 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059دوره آموزشی فرانسه Cours A1.3جمعه از 14:00 تا 18:0036 ساعت8 نفرجمعه 17 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از 11:00 تا 14:0036 ساعت4 نفرجمعه 17 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
125German A2.1 (آنلاین)جمعه از 09:00 تا 13:0030 ساعت15 نفرجمعه 17 بهمن 1399725,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
310English A1.1شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 20:0021 ساعت6 نفرشنبه 18 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
558English C1.2شنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0036 ساعت10 نفرشنبه 18 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
0101English B2.2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت5 نفریکشنبه 19 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
129English B2.5یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:0036 ساعت10 نفریکشنبه 19 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13976English B2.5یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:0036 ساعت10 نفریکشنبه 19 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5Online English A1.1یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0036 ساعت10 نفریکشنبه 19 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
1657Conversation 1دوشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفردوشنبه 20 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
556English B2.2یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 19:0036 ساعت10 نفرسه شنبه 21 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
126German A2.1 (آنلاین)شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 20:0030 ساعت15 نفرچهارشنبه 22 بهمن 1399725,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
127Online German B1.2پنجشنبه از 10:00 تا 13:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 بهمن 1399770,000 تومان693,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی English B1.2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت10 نفریکشنبه 26 بهمن 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
070دوره آموزشی English A2.2دوشنبه و چهارشنبه از 15:00 تا 17:0036 ساعت8 نفردوشنبه 27 بهمن 1399415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
177دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1دوشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0026 ساعت5 نفردوشنبه 27 بهمن 1399425,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
161ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 17:0026 ساعت9 نفرپنجشنبه 30 بهمن 1399425,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
062دوره آموزشی فرانسه Cours A1.4جمعه از 14:00 تا 18:0036 ساعت15 نفرجمعه 1 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047-4English A1.5یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3036 ساعت5 نفریکشنبه 3 اسفند 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
181دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 11:0036 ساعت10 نفریکشنبه 3 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
0150Espanol A1.2دوشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت6 نفردوشنبه 4 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049English A1.2شنبه و دوشنبه از 08:30 تا 10:3026 ساعت2 نفرشنبه 9 اسفند 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
121English B1.4شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت10 نفرشنبه 9 اسفند 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2جمعه از 11:00 تا 14:0050 ساعت5 نفرجمعه 15 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام