دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.
شما میتوانید دوره های مجتمع فنی تهران را در سایت مجتمع فنی تهران مطالعه بفرمایید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
028دوره آموزشی English B2.4یکشنبه و سه شنبه از 10:30 تا 13:4536 ساعت9 نفرسه شنبه 23 مهر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
159دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطحسه شنبه از 09:00 تا 14:00 ساعت10 نفرسه شنبه 23 مهر 13980 تومان0 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 16:0030 ساعت10 نفرسه شنبه 23 مهر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
160دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطحچهارشنبه از 09:00 تا 14:00 ساعت10 نفرچهارشنبه 24 مهر 13980 تومان0 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
026دوره آموزشی English B1.1شنبه از 17:00 تا 20:15 - چهارشنبه از 17:00 تا 20:15 - پنجشنبه از 08:30 تا 10:3036 ساعت10 نفرچهارشنبه 24 مهر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047دوره آموزشی German A1.1جمعه از 13:30 تا 16:00 - پنجشنبه از 16:00 تا 18:0051 ساعت2 نفرجمعه 26 مهر 1398618,000 تومان556,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047-4دوره آموزشی English A2.2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت6 نفرشنبه 27 مهر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-2دوره آموزشی English B2.5دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفردوشنبه 29 مهر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027دوره آموزشی English B2.1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت9 نفرسه شنبه 30 مهر 1398380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی English B2.1یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0036 ساعت8 نفرسه شنبه 30 مهر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت9 نفرشنبه 4 آبان 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
070دوره آموزشی English B1.3یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت9 نفریکشنبه 12 آبان 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
048دوره آموزشی German A2.1یکشنبه و سه شنبه از 18:00 تا 21:0051 ساعت10 نفریکشنبه 12 آبان 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
177دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 11:00 تا 14:0030 ساعت4 نفرپنجشنبه 16 آبان 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی Course A1.1شنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت4 نفرشنبه 18 آبان 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-08دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 10:30 تا 13:3030 ساعت8 نفرپنجشنبه 23 آبان 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
045دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از 13:00 تا 16:0051 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 آبان 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-3دوره آموزشی Espanol A1.5پنجشنبه از 10:30 تا 13:3030 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 آبان 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038دوره آموزشی English A1.5شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت7 نفرشنبه 2 آذر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
310دوره آموزشی English A1.2شنبه و دوشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت6 نفرشنبه 2 آذر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 14:0026 ساعت3 نفردوشنبه 18 آذر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی Course A1.1جمعه از 10:00 تا 14:0036 ساعت8 نفرپنجشنبه 21 آذر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی Espanol A1.3پنجشنبه از 13:30 تا 16:30 - شنبه از 18:00 تا 20:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 5 دی 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام