آموزش زبان های خارجی

/آموزش زبان های خارجی
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.
شما میتوانید دوره های مجتمع فنی تهران را در مجتمع فنی تهران مطالعه بفرمایید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
120-2English B1.2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفریکشنبه 18 خرداد 1399415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
176German A1.1دوشنبه از 10:30 تا 14:3051 ساعت9 نفردوشنبه 19 خرداد 1399715,000 تومان643,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032English A1.1دوشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت5 نفردوشنبه 19 خرداد 1399410,000 تومان369,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036English A1.1دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت5 نفردوشنبه 19 خرداد 1399410,000 تومان369,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
129English B2.1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفردوشنبه 19 خرداد 1399445,000 تومان400,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
040English A1.5دوشنبه و چهارشنبه و شنبه از 15:00 تا 17:0036 ساعت3 نفرچهارشنبه 21 خرداد 1399410,000 تومان369,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
161ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از 10:30 تا 13:3026 ساعت9 نفرپنجشنبه 22 خرداد 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052ترکی استانبولی A1.2جمعه از 14:00 تا 17:0026 ساعت5 نفرجمعه 23 خرداد 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051ترکی استانبولی A1.3جمعه از 10:30 تا 13:3026 ساعت4 نفرجمعه 23 خرداد 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
110دوره آموزشی English A2.1جمعه از 09:00 تا 15:0036 ساعت2 نفرجمعه 23 خرداد 1399415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از 12:00 تا 14:0030 ساعت9 نفردوشنبه 26 خرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی Cours A1.1دوشنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 15:0036 ساعت8 نفردوشنبه 26 خرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055Cours A1.4پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 خرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059Cours A1.3جمعه از 14:00 تا 17:0036 ساعت8 نفرجمعه 30 خرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
177دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:0026 ساعت5 نفرچهارشنبه 4 تیر 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از 10:30 تا 13:3026 ساعت2 نفرپنجشنبه 5 تیر 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی Cours A1.1جمعه از 13:30 تا 16:3036 ساعت1 نفرجمعه 6 تیر 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-08دوره آموزشی Espanol A1.1جمعه از 11:00 تا 14:0030 ساعت7 نفرجمعه 13 تیر 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
078دوره آموزشی English B1.5شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت6 نفرشنبه 4 مرداد 1399415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام