دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.
شما میتوانید دوره های مجتمع فنی تهران را در سایت مجتمع فنی تهران مطالعه بفرمایید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
046دوره آموزشی German A1.2پنجشنبه از 16:00 تا 19:0042 ساعت8 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
048دوره آموزشی German A2.1پنجشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی فرانسه A1.4پنجشنبه از 14:00 تا 17:0032 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی زبان فرانسه A1.4پنجشنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
110دوره آموزشی Pre Intermediate 1شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت6 نفرچهارشنبه 12 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی Intermediate 1شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت7 نفردوشنبه 17 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
124دوره آموزشی مکالمه Upper Intermediateدوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفردوشنبه 17 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
078دوره آموزشی Intermediate 2شنبه و دوشنبه از 09:30 تا 12:4536 ساعت10 نفردوشنبه 17 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038دوره آموزشی Elementary 1شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت9 نفرچهارشنبه 19 تیر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 18:0032 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
222دوره آموزشی Bridge Iشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1530 ساعت9 نفرشنبه 22 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی Upper Intermediate 1شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0036 ساعت8 نفرشنبه 22 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2دوره آموزشی Elementary 1دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت4 نفرشنبه 22 تیر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
041دوره آموزشی Beginner Oneیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1539 ساعت8 نفریکشنبه 23 تیر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت10 نفریکشنبه 23 تیر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-3دوره آموزشی Espanol A1.4یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 16:0030 ساعت10 نفریکشنبه 23 تیر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفردوشنبه 24 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-3دوره آموزشی Upper Intermediate 5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1536 ساعت9 نفرسه شنبه 25 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1530 ساعت10 نفرسه شنبه 25 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
024دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از 12:00 تا 15:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 27 تیر 1398426,000 تومان383,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028دوره آموزشی Upper Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1536 ساعت9 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
030دوره آموزشی Intermediate 5یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت9 نفریکشنبه 30 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی Upper Intermediate 1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-2دوره آموزشی Upper Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 10:30 تا 13:4536 ساعت10 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
026دوره آموزشی Upper Intermediate 3دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفردوشنبه 31 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی Espanol A1.4پنجشنبه از 10:30 تا 13:30 - شنبه از 18:00 تا 20:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 3 مرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی Bridge PIیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرسه شنبه 8 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.2پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرپنجشنبه 17 مرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی Pre-Intermediate 2شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت9 نفرچهارشنبه 23 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
023-3دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3042 ساعت10 نفرشنبه 26 مرداد 13981,116,000 تومان1,004,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام