دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.
شما میتوانید دوره های مجتمع فنی تهران را در سایت مجتمع فنی تهران مطالعه بفرمایید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
120دوره آموزشی فرانسه A1.1پنجشنبه از 09:00 تا 13:0032 ساعت9 نفرپنجشنبه 2 خرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از 09:00 تا 12:0030 ساعت9 نفرپنجشنبه 2 خرداد 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرپنجشنبه 2 خرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی Espanol A1.4پنجشنبه از 10:30 تا 13:3024 ساعت10 نفرپنجشنبه 2 خرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 2 خرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
222دوره آموزشی Bridge Iشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0030 ساعت9 نفردوشنبه 6 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی Bridge PIشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفردوشنبه 6 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه از 13:45 تا 17:0051 ساعت7 نفرسه شنبه 7 خرداد 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
050دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفرسه شنبه 7 خرداد 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
030دوره آموزشی Intermediate 5یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 7 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
110دوره آموزشی Pre Intermediate 1شنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:1536 ساعت6 نفرچهارشنبه 8 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028دوره آموزشی Upper Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1535 ساعت9 نفریکشنبه 12 خرداد 1398396,000 تومان356,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047دوره آموزشی German A1.1یکشنبه و سه شنبه از 19:00 تا 21:0042 ساعت9 نفریکشنبه 12 خرداد 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی Upper Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از 10:30 تا 13:4535 ساعت10 نفریکشنبه 12 خرداد 1398396,000 تومان356,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-3دوره آموزشی Upper Intermediate 5یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 12 خرداد 1398396,000 تومان356,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی Upper Intermediate 2دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت8 نفردوشنبه 13 خرداد 1398396,000 تومان356,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفردوشنبه 13 خرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
057دوره آموزشی زبان فرانسه A1.5شنبه و دوشنبه از 08:00 تا 10:0032 ساعت10 نفردوشنبه 13 خرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
070دوره آموزشی Intermediate 3شنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:1536 ساعت9 نفرشنبه 18 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی Pre- Intermediate 2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت7 نفرشنبه 18 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037دوره آموزشی Elementary 2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت10 نفرشنبه 18 خرداد 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
026دوره آموزشی Advanced 1شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 18 خرداد 1398408,000 تومان367,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035دوره آموزشی Elementary 3یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0035 ساعت9 نفریکشنبه 19 خرداد 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
041دوره آموزشی Beginner Oneیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1539 ساعت8 نفریکشنبه 19 خرداد 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025-2دوره آموزشی Bridge Iیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت10 نفریکشنبه 19 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1530 ساعت10 نفریکشنبه 19 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
310دوره آموزشی Beginner Twoدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت6 نفردوشنبه 20 خرداد 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی Pre-Intermediate 2شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 12:1535 ساعت9 نفرچهارشنبه 22 خرداد 1398366,000 تومان292,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046دوره آموزشی German A1.2پنجشنبه از 16:00 تا 19:0042 ساعت8 نفرپنجشنبه 23 خرداد 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
024دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از 12:00 تا 15:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 خرداد 1398426,000 تومان383,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
048دوره آموزشی German A2.1پنجشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 خرداد 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
023-3دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و چهارشنبه از 10:00 تا 13:1542 ساعت10 نفرشنبه 25 خرداد 13981,116,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
045دوره آموزشی German A2.2یکشنبه و سه شنبه از 19:00 تا 21:0042 ساعت10 نفریکشنبه 26 خرداد 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
033دوره آموزشی Pre- Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت6 نفرسه شنبه 28 خرداد 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی فرانسه A1.3پنجشنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت6 نفرپنجشنبه 30 خرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی زبان فرانسه A1.4پنجشنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 30 خرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 18:0032 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام