دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

/دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران با سالها تجربه در زمینه آموزش زبانهای خارجی مشغول به ارائه خدمات عمومی و تخصصی  می باشد. استفاده از آخرین روشهای آموزشی در کنار بهره گیری از اساتید برتر و با سابقه همواره یاور ما در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضیان در حوزه نیازمندیهای مرتبط بوده اند.تنوع و همچنین به روز رسانی مستمر دوره ها بر اساس شرایط روز می تواند تمامی نیازهای هر شخصی را در تمامی سطوح اداری در بحث فراگیری و آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی ،آلمانی، ترکی استانبولی و اسپانیایی مرتفع سازد.
شما میتوانید دوره های مجتمع فنی تهران را در سایت مجتمع فنی تهران مطالعه بفرمایید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
051دوره آموزشی زبان ترکی استانبولیشنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفردوشنبه 2 مهر 1397255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
050دوره آموزشی زبان ترکی استانبولیپنجشنبه از 10:00 تا 13:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 5 مهر 1397255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047دوره آموزشی زبان آلمانیپنجشنبه از 16:00 تا 19:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 5 مهر 1397526,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
057دوره آموزشی زبان فرانسهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:3033 ساعت10 نفرشنبه 7 مهر 1397255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی زبان ترکی استانبولییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 17:0030 ساعت10 نفریکشنبه 8 مهر 1397255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046دوره آموزشی زبان آلمانییکشنبه و سه شنبه از 16:30 تا 19:0042 ساعت10 نفریکشنبه 8 مهر 1397526,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059دوره آموزشی زبان فرانسهدوشنبه از 17:00 تا 20:0032 ساعت10 نفردوشنبه 9 مهر 1397 اطلاعات بیشتر ثبت نام
033دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 18:0035 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 09:30 تا 12:4535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
034دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
030دوره آموزشی زبان های خارجیدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0035 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
026دوره آموزشی زبان های خارجیدوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 11:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 14 مهر 1397340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 16:0040 ساعت10 نفرشنبه 14 مهر 1397290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049دوره آموزشی زبان ترکی استانبولیپنجشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 مهر 1397255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
frenchدوره آموزشی فرانسهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت8 نفر317,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
spainدوره آموزشی اسپانیایییکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0020 ساعت7 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
german1دوره آموزشی آلمانی ۱یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت7 نفر375,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-34دوره آموزشی E UI3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت15 نفر330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-33دوره آموزشی E UI2شنبه و چهارشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت15 نفر330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang1-4دوره آموزشی E E1-3-فوق فشردهشنبه از 10:00 تا 13:00 - دوشنبه از 10:00 تا 13:00 - چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 - یکشنبه از 10:00 تا 13:00 - سه شنبه از 10:00 تا 13:00 -122 ساعت12 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-15دوره آموزشی E E3جمعه از 09:00 تا 13:0040 ساعت12 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
seviyeدوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولیچهارشنبه از 13:00 تا 16:0030 ساعت10 نفر255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-32دوره آموزشی E E1دوشنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-31دوره آموزشی E E1دوشنبه و پنجشنبه از 11:15 تا 14:3042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-30دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام