گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

>>گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران
گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران
زبان انگلیسی (English language) یک زبان با ریشه غرب آلمانی است که برای اولین در اوایل قرون وسطا در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر یکی از زبان های رایج جهان است. زبان انگلیسی تنها زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی حدود 60 کشور مستقل است. این زبان به صورت وسیع در کشورهای انگلستان، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ایرلند و نیوزیلند صحبت می شود. زبان انگلیسی بعد از چینی ماندارین و اسپانیایی سومین زبان مادری رایج جهان است. امروزه زبان انگلیسی به صورت گسترده ای در سراسر جهان به عنوان زبان دوم آموزش داده می شود. زبان انگلیسی همچنین زبان رسمی سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز هست.

مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران با برگزاری کلاسهای ترمیک، فوق فشرده و مکالمه در سطوح مختلف سعی دارد با هدف آموزش حرفه ای و سیستماتیک نقش موثری را در تغییر سطح زبان آموزان و شاگردان خود را داشته باشد. زبان آموز در قدم اول تعیین سطح شده و سپس با توجه به سطح و زمانبندی ای که احتمالا مد نظر وی است، مشاوره خواهد شد و سپس اقدام به ثبت نام می نماید.

ما را در کانال دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران دنبال کنید: https://t.me/Englishmftniavaran

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
128English B2.3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرچهارشنبه 8 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13567Conversation 2دوشنبه از 17:00 تا 20:00 - پنجشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037English A1.6 (آنلاین)شنبه و چهارشنبه از 13:30 تا 15:3021 ساعت8 نفرشنبه 11 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
555English A1.1شنبه و دوشنبه از 08:30 تا 10:3036 ساعت10 نفرشنبه 11 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
155دوره آموزشی Online English A2.2دوشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0021 ساعت6 نفردوشنبه 13 بهمن 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038English A1.6یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:0036 ساعت7 نفرسه شنبه 14 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032Online English A1.7شنبه و چهارشنبه از 13:30 تا 15:3036 ساعت5 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2English A1.2شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 20:3021 ساعت2 نفرچهارشنبه 15 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
310English A1.1شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 20:0021 ساعت6 نفرشنبه 18 بهمن 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
558English C1.2شنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0036 ساعت10 نفرشنبه 18 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
0101English B2.2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت5 نفریکشنبه 19 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
129English B2.5یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:0036 ساعت10 نفریکشنبه 19 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13976English B2.5یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:0036 ساعت10 نفریکشنبه 19 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
1657Conversation 1دوشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفردوشنبه 20 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
556English B2.2یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 19:0036 ساعت10 نفرسه شنبه 21 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی English B1.2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت10 نفریکشنبه 26 بهمن 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
070دوره آموزشی English A2.2دوشنبه و چهارشنبه از 15:00 تا 17:0036 ساعت8 نفردوشنبه 27 بهمن 1399415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047-4English A1.5یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3036 ساعت5 نفریکشنبه 3 اسفند 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049English A1.2شنبه و دوشنبه از 08:30 تا 10:3026 ساعت2 نفرشنبه 9 اسفند 1399410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
121English B1.4شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت10 نفرشنبه 9 اسفند 1399415,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام