گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

//گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران
گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران

گروه زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران
زبان انگلیسی (English language) یک زبان با ریشه غرب آلمانی است که برای اولین در اوایل قرون وسطا در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر یکی از زبان های رایج جهان است. زبان انگلیسی تنها زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی حدود ۶۰ کشور مستقل است. این زبان به صورت وسیع در کشورهای انگلستان، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ایرلند و نیوزیلند صحبت می شود. زبان انگلیسی بعد از چینی ماندارین و اسپانیایی سومین زبان مادری رایج جهان است. امروزه زبان انگلیسی به صورت گسترده ای در سراسر جهان به عنوان زبان دوم آموزش داده می شود. زبان انگلیسی همچنین زبان رسمی سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز هست.

مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران با برگزاری کلاسهای ترمیک، فوق فشرده و مکالمه در سطوح مختلف سعی دارد با هدف آموزش حرفه ای و سیستماتیک نقش موثری را در تغییر سطح زبان آموزان و شاگردان خود را داشته باشد. زبان آموز در قدم اول تعیین سطح شده و سپس با توجه به سطح و زمانبندی ای که احتمالا مد نظر وی است، مشاوره خواهد شد و سپس اقدام به ثبت نام می نماید.

ما را در کانال دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران دنبال کنید: https://t.me/Englishmftniavaran

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
037دوره آموزشی E E1شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 10:0040 ساعت10 نفردوشنبه 7 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
033دوره آموزشی PI 1دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 9 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 12 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
022-5دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 13:0040 ساعت10 نفرشنبه 19 آبان 1397890,000 تومان801,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی I 1شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفردوشنبه 21 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027دوره آموزشی Ad 4شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 26 آبان 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-2دوره آموزشی UI 5شنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرشنبه 26 آبان 1397330,000 تومان297,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی Beginner Oneشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:1530 ساعت10 نفرشنبه 26 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036دوره آموزشی E E1شنبه از 09:30 تا 12:45 - چهارشنبه از 09:15 تا 12:4535 ساعت10 نفرشنبه 26 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی I 1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
026دوره آموزشی Ad 5یکشنبه از 11:15 تا 14:30 - سه شنبه از 11:00 تا 14:3035 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-3دوره آموزشی UI 1یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028دوره آموزشی UI 4یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397330,000 تومان297,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی I 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
070دوره آموزشی I 4یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
041دوره آموزشی Beginner Oneیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0030 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
030دوره آموزشی I 2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0035 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی I 4دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی PI2شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 11:1536 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025-2دوره آموزشی Ad 5شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0035 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی PI4شنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3036 ساعت10 نفرچهارشنبه 30 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
024دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از 12:00 تا 15:0035 ساعت10 نفرپنجشنبه 1 آذر 1397355,000 تومان319,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
078دوره آموزشی PI4یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفریکشنبه 11 آذر 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
034دوره آموزشی E E2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 10:0035 ساعت10 نفردوشنبه 19 آذر 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی PI 2دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 آذر 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
023-3دوره آموزشی IELTS (preparation course)پنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 12:0042 ساعت10 نفرجمعه 30 آذر 1397890,000 تومان801,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035دوره آموزشی E E2شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 5 دی 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام