مکالمه

مکالمه

در دوره های مکالمه مجتمع فنی تهران،نمایندگی نیاوران بایستی ابتدا تعیین سطح انجام گردد و در ادامه با توجه به سطح و دانش زبان انگلیسی متقاضی مشاوره های لازم صورت گرفته و در سطح مورد نظر ثبت نام انجام گردد.

 

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
129-2Free Conversation 3 (مکالمه پیشرفته و حرفه ایی)30 ساعت10 نفر749,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر