مکالمه

مکالمه

در دوره های مکالمه مجتمع فنی تهران،نمایندگی نیاوران بایستی ابتدا تعیین سطح انجام گردد و در ادامه با توجه به سطح و دانش زبان انگلیسی متقاضی مشاوره های لازم صورت گرفته و در سطح مورد نظر ثبت نام انجام گردد.

 

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
13567Free Conversation 2(مکالمه میانی)30 ساعت10 نفر690,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر