کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
fase1ماساژ صورت16 ساعت4 نفر1,450,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
windماساژ بادکش16 ساعت4 نفر1,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
thaiماساژ تایلندی (تای ماساژ)16 ساعت4 نفر2,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
swedmماساژ سوئدی16 ساعت4 نفر2,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
hotstoneماساژ سنگ داغ16 ساعت4 نفر2,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
usermپکیج جامع کاربر ماساژ38 ساعت4 نفر3,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
thinesماساژ لاغری (بانوان)16 ساعت4 نفر2,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و زیبایی60 ساعت4 نفر6,226,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
hncareمراقبت و زیبایی دست و ناخن35 ساعت3 نفر3,400,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ptتکنسین داروخانه (نسخه خوانی)60 ساعت3 نفر2,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
firstaid01کمک های اولیه و فوریت های پزشکی48 ساعت3 نفر1,760,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
asistan01دستیار دندانپزشک عمومی90 ساعت3 نفر4,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر