کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
080دوره آموزش مراقبت از پوست و زیبایی60 ساعت3 نفر5,660,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
firstaid01کمک های اولیه و فوریت های پزشکی48 ساعت3 نفر1,600,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازی40 ساعت8 نفر3,000,000 تومان2,600,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
g04دوره آموزش گریم متعادل سازی54 ساعت5 نفر3,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
asistan01دستیار دندانپزشکی120 ساعت3 نفر4,800,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر