دپارتمان مد و پوشاک

/دپارتمان مد و پوشاک
دپارتمان فرهنگ و هنر

دپارتمان مد و پوشاک

سلام دیجیتال

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fash1طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت8 نفر2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash-adطراحی لباس پیشرفتهدوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00177 ساعت8 نفر2,220,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash3طراحی و دوخت مقدماتیسه شنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت7 نفر990,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام