دوره آموزشی EXCEl پیشرفته

/دوره آموزشی EXCEl پیشرفته
دوره آموزشی EXCEl پیشرفته

دوره آموزشی EXCEl پیشرفته

توضیحات دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :

دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :
• آشنایی با عناوین Excel پیشرفته
• جستجوی اطلاعات
• نمودار ها در Excel
• توابع Or , and , if
• Mail Merge در Excel
• قابلیت کشیدن چارت های سازمانی با کمک Excel , Visio
• انواع Sort (مرتب سازی اطلاعات) در Excel
• روش اضافه کردن توابع به Excel
• آموزش توابع Date &Time
• ضبط ماکرو و نکات Record Macro
• قالب بندی شرطی Conditional formatting و فرمول نویسی در آن

پیش نیازها :

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 23 دی 1398
مدت دوره : 30 ساعت
دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 280,000 تومان