دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project

/دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project
دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project

توضیحات کلاس :

نرم افزار MS-Project مجتمع فنی تهران

نرم افزار MS-Project یک وسیله مدیریت پروژه های طولانی است که می تواند مورد کاربرد معلمان، دانش آموزان، سرپرستان و کارمندان جهت مدیریت زمان و کنترل جریان کار در هر گونه پروژه یا کار باشد.استفاره از جداول و فهرست پروژه ها می تواند انجام کارهای بزرگ را مدیریت کند و همچنین قابلیت مدیر را در تغییر جدول کاری و زیر پروژه ها افزایش دهد.در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه ی دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و برآورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد.

اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال شود.
برای اطلاع از سایر دوره های مجتمع فنی تهران به
سایت مجتمع فنی تهران مراجعه نمایید.

دوره های پیشنهادی

دوره آموزشی Oracle Primavera P6
دوره آموزشی PMBOK
دوره آموزشی نرم افزار Minitab

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 10 مهر 1399
مدت دوره : 45 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 950,000 تومان855,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید