دوره آموزشی Oracle Primavera P6

/دوره آموزشی Oracle Primavera P6
دوره آموزشی Oracle Primavera P6

دوره آموزشی Oracle Primavera P6

توضیحات دوره دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 :

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 :
این نرم افزار یکی از ماژولهای مجموعه ای به نام است که برای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها استفاده
می شود. با این نرم افزارمی توان پروژه ها را در یک سازمان بصورت سازمانی کنترل کرده و در تصمیم گیری مدیران پروژه کمکهای فراوانی نموده و مسیر تصمیم گیری را هموار می نماید. در پروژه های ساختمانی صنعتی نرم افزاری تحقیقاتی و در هر نوع پروژه دیگر می توان از این نرم افزار جهت زمانبندی و کنترل پروژه و بودجه بندی و برآورد هزینه استفاده نمود.

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 25 بهمن 1398
مدت دوره : 50 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 900,000 تومان810,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.