گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران شامل بخش­های مختلفی علوم مهندسی، معماری، آموزش عمران و گرافیک می­باشد، تفاوتی که این دوره­ها در مجتمع نیاوران با بقیه مووسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

مهمترین نرم ­افزار  گروه صنایع مجتمع فنی تهران MSP یا همان کنترل ­پروژه برای تخمین مدت زمان اجرای پروژه به همراه نرم­ افزار P6 می­باشد. نرم ­افزار Comfar پرکاربردترین نرم ­افزار در زمینه ارزیابی اقتصادی پروژه ­ها و PMBOK که مربوط به دوره مدیریت پروژه و استانداردهای پروژه می­باشد نیز مربوط به این گروه است.

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
pri01PRINCE 224 ساعت10 نفر1,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
eng-com-01دوره کامفار40 ساعت1 نفر2,700,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
pm01-2اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 632 ساعت8 نفر1,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
eng-ms-01دوره MSP45 ساعت8 نفر2,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
eng-pri-02دوره پریماورا (Primavera P6)50 ساعت7 نفر2,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
pm01دوره مدیریت پروژه حرفه ای (MSP+P6+PMBOK)106 ساعت1 نفر5,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم