گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران شامل بخش­های مختلفی علوم مهندسی، معماری، آموزش عمران و گرافیک می­باشد، تفاوتی که این دوره­ها در مجتمع نیاوران با بقیه مووسسات آموزشی دارد این است که کلاسها اکثرا پروژه محور میباشد و صرفا معرفی ابزارها نیست .

مهمترین نرم ­افزار  گروه صنایع مجتمع فنی تهران MSP یا همان کنترل ­پروژه برای تخمین مدت زمان اجرای پروژه به همراه نرم­ افزار P6 می­باشد. نرم ­افزار Comfar پرکاربردترین نرم ­افزار در زمینه ارزیابی اقتصادی پروژه ­ها و PMBOK که مربوط به دوره مدیریت پروژه و استانداردهای پروژه می­باشد نیز مربوط به این گروه است.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6پنجشنبه از 14:30 تا 20:0050 ساعت5 نفرپنجشنبه 19 فروردین 14001,500,000 تومان اطلاعات بیشتر
pm01دوره مدیریت پروژه حرفه ای (MSp+p6+PMBOK)پنجشنبه از 14:30 تا 20:00106 ساعت4 نفرپنجشنبه 19 فروردین 14003,600,000 تومان اطلاعات بیشتر
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectجمعه از 14:00 تا 20:0045 ساعت4 نفرجمعه 20 فروردین 1400950,000 تومان اطلاعات بیشتر