گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)

//گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)
گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران(ICDL)

گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)

گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)
شروع کار با کامپیوتر به صورت حرفه­ ای را باید از ICDL پرسید هدف از پکیج ICDL آماده کردن کاربر برای حرفه­ ایی بودن در محیط اداری و همینطور ورود به دنیای IT می­باشد. نرم­ افزارهای Office به عنوان پرکاربردترین نرم ­افزارهای امروز دنیا در این دوره آموزش داده می­شود.

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
12-4دوره آموزشی ICDL I + FAST TYPEیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0068+15 ساعت10 نفریکشنبه 14 بهمن 1397505,000 تومان404,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-5دوره آموزشی ICDL IIشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3063 ساعت9 نفردوشنبه 15 بهمن 1397360,000 تومان324,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)دوشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:3015 ساعت7 نفردوشنبه 15 بهمن 1397125,000 تومان112,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-6دوره آموزشی Excel پیشرفتهدوشنبه از 14:30 تا 17:3024 ساعت10 نفردوشنبه 15 بهمن 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-2دوره آموزشی ICDL Iشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3068 ساعت10 نفرچهارشنبه 17 بهمن 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
15دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از 09:00 تا 14:0063 ساعت7 نفرپنجشنبه 18 بهمن 1397360,000 تومان324,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdl-05دوره آموزشی ICDLIجمعه از 09:00 تا 14:4568 ساعت9 نفرجمعه 19 بهمن 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-8دوره آموزشی پیشرفته Excelیکشنبه از 17:00 تا 20:0030 ساعت9 نفریکشنبه 21 بهمن 1397405,000 تومان324,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-3دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0063 ساعت10 نفریکشنبه 21 بهمن 1397288,000 تومان259,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
08-3دوره آموزشی پیشرفته wordچهارشنبه از 17:30 تا 20:3024 ساعت10 نفرچهارشنبه 24 بهمن 1397205,000 تومان184,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام