; دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته

>دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته
دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 48 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 703,000 تومان
مدت دوره : 48 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.
مدت دوره : 48 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید