دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنه

/دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنه
دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنه

دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنه

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 24 فروردین 1399
مدت دوره : 48 ساعت
یکشنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 445,000 تومان400,500 تومان