دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته(آنلاین)

/دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته(آنلاین)
دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته(آنلاین)

دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفته(آنلاین)

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 28 شهریور 1399
مدت دوره : 48 ساعت
جمعه از 14:00 تا 10:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 586,000 تومان527,400 تومان

دیدگاهتان را بنویسید