رزرو آزمون تعیین سطح

Home>آموزش زبان های خارجی>رزرو آزمون تعیین سطح

رزرو آزمون تعیین سطح

در مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران امتحان تعیین سطح به سه بخش تقسیم می شود که بخش اول شامل 76 سوال تستی است که متقاضی بدون درنظر گرفتن امتیاز منفی به سوالات پاسخ می دهد، در بخش Writing داوطلب در صورت تمایل می تواند در خصوص یک یا دو موضوع مشخص شده متن کوتاهی را بنویسد و در آخرین مرحله امتحان شفاهی است. مصاحبه های شفاهی زبان معمولا به صورت ساده شروع شده و در صورتی که داوطلب، به خوبی سوالات سطح مبتدی را پاسخ دهد، پرسش ها کمی دشوارتر و نیاز به دانستن واژگان تخصصی بیشتر خواهد شد. پس بطور معمول سوالات از ساده به سخت است.

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم