دوره آموزشی راینو در معماری

/دوره آموزشی راینو در معماری
دوره آموزشی راینو در معماری

دوره آموزشی راینو در معماری

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 4 اسفند 1398
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه از 16:30 تا 20:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 840,000 تومان756,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.