دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

گروه فنی مهندسی و تخصصی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-sps-02SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر450,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02MATLAB Iجمعه از 09:00 تا 14:4533 ساعت10 نفر430,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام