دوره آموزشی SPSS  مقدماتی

دوره آموزشی SPSS مقدماتی

توضیحات کلاس :

دوره آموزشی spss مقدماتی مجتمع فنی تهران :
spss معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند.

اساس نمودارها، جداول، خروجی های این نرم افزار “علم آمار” می باشد که دانشجویان “رشته آمار” در دانشگاههای ایران به تحصیل در این رشته اشتغال دارند.

این نرم افزار محصول شرکت IBM است. بسیاری قابلیت های دیگر در خصوص این نرم افزار می توان برشمرد که در ایران افراد کمی از آن استفاده می کنند مانند: تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره . . .

چه کسانی از SPSS استفاده می کنند؟

دانشجویان اکثر رشته های دانشگاهی (علوم انسانی، مدیریت، کشاورزی، تربیت بدنی، پزشکی، علوم اجتماعی، پژوهشگری، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، اقتصاد، . . .)هنگام تهیه فصل سوم و چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری (برای روش تحقیق و آزمون قبول یا رد فرضیات تحقیق) یا هنگام گذراندن درس تحلیل آماری در دانشگاه.

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته آمار، هنگام انجام پردازش بر روی داده هاپژوهشگران و محققان هنگام تجزیه و تحلیل داده ها یا پرسشنامه های یک طرح پژوهشی یا پیش بینی بر اساس روند داده ها (داده های سری زمانی)
دوره های پیشنهادی:
دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS
دوره آموزشی MATLAB I
برای مشاهده دوره های مجتمع فنی تهران به سایت سایت مجتمع فنی تهران مراجعه نمایید

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 27 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 30 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:45
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 450,000 تومان405,000 تومان