دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی

گروه مکانیک

گروه مکانیک شامل دوره­های AutoCAD برای ترسیم نقشه­های مهندسی و صنعتی ، Solid work برای طراحی و مدلسازی، CATIA طراحی صنعتی در صنایع هوافضا، دریائی، خودروسازی، ادوات صنعتی … 

می­باشد

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-sol-01Solid Work Iجمعه از 09:00 تا 14:4565 ساعت12 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02Solid Work Iشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:4560 ساعت10 نفر660,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام