دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

/دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

توضیحات کلاس :

در دوره تخصصی متره وبرآورد به افرادی که فعال در زمینه ساختمان سازی هستند موارد تخصصی زیر آموزش داده می­شود

آشنائی با عوامل پیمان و فازهای پروژه، شناخت واحدها و نحوه محاسبه مصالح مورد نیاز هر پروژه ، استعلام قیمت­ها و برآورد هزینه اجرای پروژه

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 8 آبان 1399
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 1,050,000 تومان945,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید