دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعی

///دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعی
دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعی

دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعی

توضیحات کلاس :

در دوره تخصصی متره وبرآورد به افرادی که فعال در زمینه ساختمان سازی هستند موارد تخصصی زیر آموزش داده می­شود

آشنائی با عوامل پیمان و فازهای پروژه، شناخت واحدها و نحوه محاسبه مصالح مورد نیاز هر پروژه ، استعلام قیمت­ها و برآورد هزینه اجرای پروژه

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 24 آبان 1397
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 792,000 تومان712,800 تومان