دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

/دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

توضیحات کلاس :

در دوره تخصصی متره وبرآورد به افرادی که فعال در زمینه ساختمان سازی هستند موارد تخصصی زیر آموزش داده می­شود

آشنائی با عوامل پیمان و فازهای پروژه، شناخت واحدها و نحوه محاسبه مصالح مورد نیاز هر پروژه ، استعلام قیمت­ها و برآورد هزینه اجرای پروژه

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 7 بهمن 1398
مدت دوره : 50 ساعت
دوشنبه از 17:00 تا 21:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 860,000 تومان774,000 تومان