دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-

دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-

دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-

توضیحات کلاس :

در دوره تخصصی متره وبرآورد به افرادی که فعال در زمینه ساختمان سازی هستند موارد تخصصی زیر آموزش داده می­شود

آشنائی با عوامل پیمان و فازهای پروژه، شناخت واحدها و نحوه محاسبه مصالح مورد نیاز هر پروژه ، استعلام قیمت­ها و برآورد هزینه اجرای پروژه

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 16 خرداد 1398
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 853,000 تومان767,700 تومان