دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیبایی

/دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیبایی
دوره آموزشی مراقبت از پوست  و زیبایی

دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیبایی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با آناتومی پوست

_ شناخت انواع پوست

_ اجرای انواع پاکسازی پوست

_ آبرسانی پوست

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 5 اسفند 1398شروع قطعی دکتر شاکری
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 08:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,700,000 تومان2,430,000 تومان