; دوره دستیاری دندان پزشکی|دوره دستیار کنار دندانپزشک مجتمع فنی تهران

دستیار دندان پزشکی

>دستیار دندان پزشکی
دستیار دندان پزشکی

دستیار دندان پزشکی

توضیحات کلاس :

دوره دستیاری دندانپزشکی شامل ۹۰ ساعت آموزش نظری و ۳۰ ساعت آموزش عملی

سرفصل های دوره دستیاری دندان پزشکی

وظایف دستیار دندانپزشک برقراری ارتباط با بیمار آشنایی با محیط کلینیک و مطب
آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی
آشنایی با آناتومی جمجه فک و صورت مورفولوژی دندان
شیوه های کنترل عفونت در محیط دندانپزشکی
پشتیبانی دستیار طی ارزیابی سلامت دندان(تکنیک های انتقال وسایل توسط دستیار تکنیک های کنترل رطوبت)
آشنایی با داروهای بی حسی شیوه های کاهش درد و اضطراب
چگونگی پیشتیبانی دستیار به دندانپزشک در طی انواع روش های ترمیم دندان
نحوه ارائه پشتیبانی دستیار به دندانپزشک در طی درمان ریشه یا اندو(روت کانال تراپی)
پریودنتولوژی پیشگیری و کنترل بیماری های پریودنتال و پوسیدگی های دندان
معرفی انواع پروتزهای دندانی وظایف دستیار در طی درمان های پروتزهای ثابت و متحرک
آشنایی با رادیولو ژی فک و صورت مراحل تهیه رادیو گرافی دندان
اشنایی با جراحی های رایج در مطب شناخت وسایل و تجهیزات چگونگی ارائه پشتیبانی دستیار
شناخت انواع درمان در حیطه دندانپزشکی کودکان
معرفی انواع درمان های ارتودنسی آشنایی با تجهیزات ارتودنسی
آگاهی دستیار از اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید