تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۶:۲۷:۰۲

تقویم آموزشی

کلاس ها :

کدنام دورهدپارتمانروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
hos-brc-brnchدسر های صبحانه و برانچدپارتمان هتلداریدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ - سه شنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۴ ساعت۹ نفر۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash-adطراحی لباس پیشرفتهدپارتمان مد و پوشاکدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۷۷ ساعت۸ نفر۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash1طراحی لباس مقدماتیدپارتمان مد و پوشاکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۸ نفر۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
frenchفرانسه ۱دپارتمان زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۸ نفر۳۱۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01Adobe Indesign ccدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۸ نفر۴۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij03عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفر۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij02عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفر۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-m-procaf01مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدپارتمان هتلداریپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ - جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۸ نفر۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
german1آلمانی ۱دپارتمان زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۷ نفر۳۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash3طراحی و دوخت مقدماتیدپارتمان مد و پوشاکسه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۷ نفر۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-des-frch-01دسر های مدرن فرانسویدپارتمان هتلداریشنبه و یکشنبه و دوشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۴ ساعت۷ نفر۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ja02تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهرسه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۰۰ ساعت۷ نفر۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفر۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
spainاسپانیایی ۱دپارتمان زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۰ ساعت۷ نفر۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-cook-01دوره تخصصی آشپزی مللدپارتمان هتلداریدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۷ نفر۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr03گریم نامتعادل سازیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ja01مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار Matrixدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰۱۲۰ ساعت۷ نفر۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij06عکاسی تبلیغاتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۷ نفر۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij04رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۵ ساعت۷ نفر۷۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01-2عکاسی دیجیتال(ویژه نوجوانان)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۷۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr01گریم متعادل سازیپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۴ ساعت۷ نفر۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr02گریم مدپنجشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۷ نفر۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pr01پریمیر ( premiere )یکشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۸ ساعت۷ نفر۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij05کارگاه عکس پرترهیکشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr04طراحی دستی جواهراتچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۴ ساعت۷ نفر۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
af01افترافکت (After Effect)یکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۸ ساعت۷ نفر۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-pas-01دوره تخصصی سس و پاستادپارتمان هتلدارییکشنبه و دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲ ساعت۵ نفر۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_green01آموزش خلاقانه بام سبز/دیوار سبزدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز۶ ساعت۲۰ نفر۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-02Adobe Photoshop CCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۸ نفر۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2Adobe InDesign CCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۶ نفر۴۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03AUTO CAD 2Dدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۶ نفر۶۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-c-01ضوابط و ملاک عمل شهرداریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۵ نفر۷۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-33E UI2دپارتمان زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۵ نفر۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_faz2تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دودپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۴ ساعت۱۵ نفر۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-34E UI3دپارتمان زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۵ نفر۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_eng_01-2درک معماری و مقدمات طراحی۲۴ ساعت۱۵ نفر۲۶۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_eng_ph01فتوشاپ در معماری۳۰ ساعت۱۵ نفر۵۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_eng_01کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهیدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز۱۲ ساعت۱۵ نفر۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-02دوره جامعArchitectural REVITدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۴ نفر۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01راینو در معماریدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۴ نفر۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdi-02ICDL Iدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۸ ساعت۱۴ نفر۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
man-en-01دوره جامع مدیریت منابع انسابع انسانیدپارتمان مدیریت و حسابداری از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۷۶ ساعت۱۳ نفر۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01Solid Work Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۵ ساعت۱۲ نفر۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01programming with Pythoneدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۲ نفر۸۲۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۲ نفر۴۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hosmcof01-2مدیریت تخصصی کافی شاپدپارتمان هتلداریپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ - جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-01MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافتدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۱۲ نفر۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-m-cof-01مدیریت تخصصی کافی شاپدپارتمان هتلداریشنبه و چهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indes_01طراح معماری داخلی مقدماتی(بلند مدت)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۸۸ ساعت۱۲ نفر۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-drnk-01تهیه وسرو حرفه ای نوشیدنی های سرددپارتمان هتلداریدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-15E E3جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-brs-01باریستادپارتمان هتلدارییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-cof-m-com-01مدیریت تخصصی کافی شاپ(فشرده)دپارتمان هتلداریشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang5-2Ad 2شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۳۵ ساعت۱۲ نفر۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_p01پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۹۰ ساعت۱۲ نفر۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02V RAYدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۱۲ نفر۶۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad01pطراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز۱۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad_z01طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad3d-01AUTO Cad 3Dدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۲ ساعت۱۲ نفر۵۰۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_deco_m01طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزسه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۲ نفر۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_replic_01ماکت سازی معماریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز۷۲ ساعت۱۲ نفر۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_land_01دوره جامع طراحی فضای سبزدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزدوشنبه و چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفر۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-3Adobe Photoshop – 20% تخفیف صبحدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۲ نفر۵۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang5Ad 1دپارتمان زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۳۵ ساعت۱۲ نفر۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_02طراح معماری داخلی مقدماتیسه شنبه و پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۸۸ ساعت۱۲ نفر۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲-۲طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفر۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۱۲ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۵پکیج II&I ICDLدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۱۲ نفر۵۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۳(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدتدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزسه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفر۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang1-4E E1-3-فوق فشردهشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - یکشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - چهارشنبه از تا ۱۲۲ ساعت۱۲ نفر۸۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02راینو در معماریدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۲ نفر۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_zآمادگی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون مقدماتی(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفر۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2ایلاستریتوردپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۱ نفر۵۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۴۰ ساعت۱۰ نفر۸۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02CATIA Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۹۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01نرم افزا Open Sees مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۵۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-30E E1دپارتمان زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-32E E1دپارتمان زبان های خارجیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۴۲ ساعت۱۰ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دورهETABS & SAFEدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۱۲۰ ساعت۱۰ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01ABAQUS Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01نرم افزار Minitabدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01نرم افزار COMFARدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01PMBOKدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۴۵۳۲ ساعت۱۰ نفر۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01MS-Projectدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_s_01اسکیس و راندودپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزیکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفر۸۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02SPSS مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفر۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02Oracle Primavera P6دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01V RAYدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۶۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02Solid Work Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۵ ساعت۱۰ نفر۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01وردپرس(WordPress)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۵ ساعت۱۰ نفر۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3برنامه نویسی به زبان C++دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
seviyeمکالمه ترکی استانبولیدپارتمان زبان های خارجیچهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۲۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲تذهیبدپارتمان هنرشنبه و سه شنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ساعت۱۰ نفر۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱تذهیب-تخفیف صبحدپارتمان هنریکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ساعت۱۰ نفر۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02MATLAB Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۳ ساعت۱۰ نفر۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdii-05ICDLIIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۳ ساعت۱۰ نفر۲۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2Auto CAD 2dدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2Dynamic web site makeover with php & mysqlدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-lip-01LPIC-1دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶۹ ساعت۱۰ نفر۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_deco_03دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۲۳ ساعت۱۰ نفر۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02تایپ و تندزنی(fast type)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۵ ساعت۱۰ نفر۱۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05-2ICDL IIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۱۰ نفر۳۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2ایلاستریتوردپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۱ ساعت۱۰ نفر۴۰۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-java-01Java SE8 Programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۰ نفر۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ios-01-2IOS Programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵۴۰ ساعت۱۰ نفر اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2C# programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02پکیج شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۲۳۰ ساعت۱۰ نفر۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-seo-01SEOدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۳۰ ساعت۱۰ نفر۴۴۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-phpii-01Advance PHP & mysqlدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۲ ساعت۱۰ نفر۶۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۱۰ نفر۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webiii-01Web Design IIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۸ ساعت۱۰ نفر۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-01Web Design Iدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۱۵۷۰ ساعت۱۰ نفر۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01JAVA EE8 Programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۰ نفر۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-bba-sld-01کارگاه گریل و سالاددپارتمان هتلداریسه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۵ ساعت۱۰ نفر۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01فتوشاپدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-p-01Web Design Packدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTجمعه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۱۵۱۷۲ ساعت۱۰ نفر۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mod-tab-01مدیریت تبلیغاتدپارتمان مدیریت و حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۰ ساعت۱۰ نفر۵۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fin-kargah-01کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد با اکسلدپارتمان مدیریت و حسابداریپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶ ساعت۱۰ نفر۱۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ccn-01Cisco(CCNA)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۵۱ ساعت۱۰ نفر۸۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_in_01کارگاه دو روزه آموزش چیدمان منزلپنجشنبه و جمعه از ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۰ ساعت۲۰ نفرپنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05ICDLIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۸ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-02Web Design IIIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۴ ساعت۱۰ نفرشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷۹۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad03طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام