تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۲۴German A1.2پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۵۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰دوره آموزشی Cours A1.1پنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۳۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۷۶German A1.1جمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۵۱ ساعت۹ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۵German A1.2جمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۵۱ ساعت۱۵ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵Cours A1.4جمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۱دوره آموزشی Cours A1.2جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۵ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۶German A2.1پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۵۱ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷German A1.1دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۵۱ ساعت-۳ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۷German A2.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دوره آموزش معماری ،آموزش دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)یکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۴ نفریکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۹۵ ساعت۸ نفرشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-5دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۶ نفرشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph04آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی جهت دریافت پروانه طراحیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعتپنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۲-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۸۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفرسه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵-۲آموزش تخصصی باریستایکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۴ نفریکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۳دوره آموزش کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۶ نفرسه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
snowboardدوره آموزش اسنوبردچهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
trxآموزش تی ار ایکس (TRX)پنجشنبه و جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۰دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیباییشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱finدوره آموزشی فینگرفودشنبه و دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸***شروع قطعی۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزش آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸**** شروع قطعی۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۰-۲دوره تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۵ نفرشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-2آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIXشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت-۵ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزش پریمیر (Premiere)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعت۶ نفردوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-04دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۲ نفرسه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dj027دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸(شروع قطعی)۹۷۲,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی پیشرفتهدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸(شروع قطعی)۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرتره(به همراه مدرک بین المللی)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۲ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-fast-03دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸۱۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mob01دوره آموزشی تعمیرات موبایلپنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۱,۳۳۸,۰۰۰ تومان۱,۲۰۴,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL Iپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-04دوره آموزش شبکه mcsaجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۶ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ciw01دوره آموزشی WEB Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزش Network+جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۶ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
web02دوره آموزشی Web Design IIIدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۸ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزشی ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۱۶,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex09دوره آموزشی EXCEl پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸۲۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۱۲دوره آموزشی ReactJSپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸**** شروع قطعی مهندس عظیمی۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸**** شروع قطعی۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۴ نفرجمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ **** شروع قطعی۷۷۵,۰۰۰ تومان۶۹۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex01دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنهسه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعت۲ نفرسه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-13دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۴ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۴ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-2دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۶ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۵۱۷,۰۰۰ تومان۴۶۵,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۶ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۵۸۸,۰۰۰ تومان۵۲۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۴ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۸۷۶,۰۰۰ تومان۷۸۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۲نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸۷۸۰,۰۰۰ تومان۷۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵-۲دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸۷۷۳,۰۰۰ تومان۶۱۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۰۱دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۶۸۴,۰۰۰ تومان۶۱۵,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۷ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
pm01دوره آموزش مدیریت پروژه (حرفه ای)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۰۶ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی طراحی مکانیکی با Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۸ نفرجمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۴ نفرسه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتورشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۵ ساعت۲۰ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۴۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)شنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۵ نفرشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۸۲۶,۰۰۰ تومان۷۴۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۵ نفرجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹-۲دوره آموزشی جامع Architectural REVITسه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۰ ساعت۶ نفرشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸****شروع قطعی۷۳۰,۰۰۰ تومان۶۵۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۳-۴دوره آموزشی AutoCAD 3Dپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۲ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸*****شروع قطعی۷۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریچهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ *** شروع قطعی۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸مهندس رهسپار۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-01دوره آموزش رویت (Revit)دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸**** شروع قطعی۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸***شروع قطعی***۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸۷۰۱,۰۰۰ تومان۶۳۰,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-5دوره آموزشی خلاقیت در رباتیک(فقط در نمایندگی نیاوران )دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۵ نفردوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۵ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸(شروع قطعی)۹۲۶,۰۰۰ تومان۸۳۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت