تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۲۲-۲دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۸۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
tse-pack-01دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورسپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۸۹۰,۰۰۰ تومان۷۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۴-۲دوره آموزشی آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۶ مهر ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۴دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفردوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۱دوره آموزشی English A1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۸ نفریکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی English A2.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۷ نفریکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۸دوره آموزشی English B1.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱-۲دوره آموزشی English B1.1شنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹دوره آموزشی Course A1.3پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.2پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی Course A1.5پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸۱دوره آموزشی مکالمه میانی فرانسهپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶دوره آموزشی German A1.2شنبه و چهارشنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸-۲دوره آموزشی English A1.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۲ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸۸دوره آموزشی English C1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۷دوره آموزشی English A2.3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۴۵۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۷دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۱دوره آموزشی Course A1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۰دوره آموزشی English B1.4شنبه و دوشنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۴۵۳۶ ساعت۶ نفردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۵دوره آموزشی English B1.3شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵دوره آموزشی English A1.6یکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۹ نفرسه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۱دوره آموزشی Course A1.2جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۶ ساعت۵ نفرجمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۷۷دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷دوره آموزشی English A1.4شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۸-۲دوره آموزشی English B2.2شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷-۳دوره آموزشی English B2.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۹ نفریکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی English A1.6دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵ - چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۸دوره آموزشی English B2.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۴۵۳۶ ساعت۹ نفرسه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۶دوره آموزشی English B1.1شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵ - چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵ - پنجشنبه از ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۴دوره آموزشی English A2.2شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۹ نفرشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷-۲دوره آموزشی English B2.5دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۹دوره آموزشی English B2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷دوره آموزشی English B2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرشنبه ۴ آبان ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰دوره آموزشی Course A1.1شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۴ نفرشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۰دوره آموزشی English B1.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۹ نفریکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۸دوره آموزشی German A2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۵۱ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۶ ساعت۳ نفردوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۵۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸دوره آموزشی English A1.5شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۷ نفرشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱۰دوره آموزشی English A1.2شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij21دوره آموزشی عکاسی پرترهیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-1دوره آموزشی طراحی و مدلسازی زیورآلات با نرم افزار ماتریکس Matrixدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-02دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۶ نفرسه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr01دوره آموزشی گریم مدیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۸ نفریکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-02دوره آموزشی گریم متعادل سازیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۴ ساعت۵ نفرشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزشی پریمیر (Premiere)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij22دوره آموزشی افترافکت(After Effect)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۷۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان۲,۳۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۲ نفردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۵ ساعت۱ نفرشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸۱۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۹دوره آموزشی Web design Iیکشنبه و سه شنبه از ۲۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰۷۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
web-02دوره آموزشی Web Design IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۴ ساعت۸ نفردوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۱۲دوره آموزشی ReactJSسه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۴دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۸ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd02دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-03دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰۱۵ ساعت۶ نفرشنبه ۶ مهر ۱۳۹۸۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۸دوره آموزشی مقدماتی تا پیشرفته Excelسه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۶ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۳۴,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۳دوره آموزشی ICDL Iشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-04دوره آموزشی پکیج مایکروسافت شبکه mcsaپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۰۹:۰۰۲۳۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۰ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2دوره آموزشی C# programmingپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۷۲۵,۰۰۰ تومان۶۵۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی configuring Win 10جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۲ ساعت۸ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی php برنامه نویسیچهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۳ ساعت۸ نفریکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ***** شروع قطعی۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonدوشنبه و چهارشنبه از ۲۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸***** شروع قطعی۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸۹۷۰,۰۰۰ تومان۸۷۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۸ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸۹۲۵,۰۰۰ تومان۸۳۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی الگوسازی و دوخت مقدماتیسه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-12دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-2دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزشی چرم دوزی حرفه ای (با دست)دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-12دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-15دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵۸دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کاریکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۸۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۰۱دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۹ نفردوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸۶۸۴,۰۰۰ تومان۵۴۷,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از ۱۷:۴۵ تا ۲۰:۱۵۲۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۷۷۳,۰۰۰ تومان۶۹۵,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۶ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۵۱۷,۰۰۰ تومان۴۶۵,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰-۲دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۹ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۵۸۸,۰۰۰ تومان۴۷۰,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۸۷۶,۰۰۰ تومان۷۸۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۶ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۲۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۸,۱۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۲دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
h-01دوره آموزشی مدیریت منابع انسانیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۹ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۱۸۸,۰۰۰ تومان۱۶۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۷۸۰,۰۰۰ تومان۶۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵-۲دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۷۷۳,۰۰۰ تومان۶۱۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰دوره آموزشی مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )دوشنبه و چهارشنبه از ۱۸:۱۵ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۶۴,۹۹۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز (این بار آیندتو طراحی کن...)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-4دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad3دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m12دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۶ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان۲,۴۸۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-20دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیدوشنبه و شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-4دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)چهارشنبه و شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad4دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۷ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk6دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&Vrayیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۳ نفریکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی فشرده(ویژه متقاضیان خارج از تهران)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-03دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۱۱ نفردوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۹۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره آموزشی دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۳ نفریکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۷ نفرشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفرسه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۷دوره آموزشی V RAYیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۷۳۰,۰۰۰ تومان۵۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۱ ساعت۴ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۳ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفرسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۳ نفرچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۸۲۶,۰۰۰ تومان۷۴۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی طراحی مکانیکی با Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۲دوره آموزشی Revit جامع معماریجمعه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۱ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۷دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۴ نفرشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفریکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۵۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۴ نفرچهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۷۳۰,۰۰۰ تومان۶۵۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی AutoCad 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۱ نفرپنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۸ نفرجمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۳دوره آموزشی Revitشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفر********شروع قطعی***شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴دوره آموزشی Adobe Illustratorپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۰۹:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ******* شروع قطعی۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۲۰ ساعت۵ نفرجمعه ۵ مهر ۱۳۹۸***** شروع قطعی۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-06دوره آموزشی ICDL 2 (کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۵۸۱,۰۰۰ تومان۵۲۲,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸۷۰۱,۰۰۰ تومان۶۳۰,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام