تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۷۸دوره آموزشی English B1.5شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۵دوره آموزشی English A2.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۳۶ ساعت۶ نفرسه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۹English B2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی English B1.3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۱دوره آموزشی Cours A1.2جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۵ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰-۲English B1.2شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۱English B1.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی Cours A2.2پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۴۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۶German A2.1پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۵۱ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی English A1.4دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰۳۶ ساعت۳ نفردوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی English A2.1جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۲ نفرجمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹۳۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷German A1.1دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۵۱ ساعت-۴ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵دوره آموزشی Espanol A1.2شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۱دوره آموزشی Cours A1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۸ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۷German A2.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹Cours A1.3جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرجمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دوره آموزش معماری ،آموزش دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۲ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-04دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-f01دوره آموزشی فنگ شویییکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸۲۹۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-5دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad6دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph04آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی جهت دریافت پروانه طراحیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعتپنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۹۵ ساعت۸ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱finدوره آموزش فینگرفود (تخصصی)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰ ساعت۶ نفرشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۰-۲دوره تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۵ نفرشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵دوره تخصصی آشپزی مللچهارشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزش آشپزی مللجمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرجمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۳دوره آموزش کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۶ نفرسه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵-۲آموزش تخصصی باریستاشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۴ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
snowboardدوره آموزش اسنوبردچهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸*** شروع قطعی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۰دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیباییدوشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸شروع قطعی دکتر شاکری۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان دوره های بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۸۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
mat-2آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIXشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۳ نفرشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزش پریمیر (Premiere)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعت۵ نفردوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-04دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۴ نفرسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت-۶ نفردوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان۲,۳۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
af01دوره آموزشی افترافکتدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۷۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij18دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij028دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹۹۷۲,۰۰۰ تومان۸۷۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۵ نفردوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dj028دوره آموزشی آشنایی با مبانی فیلم سازی(ساخت فیلم کوتاه تبلیغاتی)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۰ ساعت۶ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرتره(به همراه مدرک بین المللی)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۲ نفردوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۱۲دوره آموزشی ReactJSپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ciw01دوره آموزشی WEB Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی configuring Win 10پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۲ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL I + ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸۸۰۸,۰۰۰ تومان۶۴۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
web02دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۰۰۵۸ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex09دوره آموزش اکسل پیشرفتهیکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ *** شروع قطعی مهندس کامران پورفتحی۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۰۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex01دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنهیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۴۸ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مهندس کامران پورفتحی۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mob01دوره آموزشی تعمیرات موبایلپنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸******شروع قطعی۱,۳۳۸,۰۰۰ تومان۱,۲۰۴,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزش Network+جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرجمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸*** شروع قطعی۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۴ نفرجمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ *** شروع قطعی۷۷۵,۰۰۰ تومان۶۹۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸**** شروع قطعی۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-03دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۵ ساعت۲ نفرچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ *** شروع قطعی۱۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزشی ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸*** شروع قطعی۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۱۶,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۴ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۳ نفردوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۱ نفرسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۴ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۱۱ نفرشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵۸دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کاردوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۱۸۰ ساعتدوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۵ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۱دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفریکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)شنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتورشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۲ نفرچهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۸ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزش مدیریت پروژه (حرفه ای)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۶ ساعت۵ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-01دوره آموزش رویت (Revit)جمعه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرجمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۲ نفریکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸***شروع قطعی۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۳-۴دوره آموزشی AutoCAD 3Dپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۲ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ *** شروع قطعی۷۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹-۲دوره آموزشی رویت(REVIT)سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرسه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸**** شروع قطعی۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی AutoCad 2Dشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸******شروع قطعی۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۳ نفرشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸******شروع قطعی۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۰ ساعت۲ نفرشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸****شروع قطعی۷۳۰,۰۰۰ تومان۶۵۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸***شروع قطعی۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-5دوره آموزشی خلاقیت در رباتیک(فقط در نمایندگی نیاوران )دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۵ نفردوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۵ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸(شروع قطعی)۹۲۶,۰۰۰ تومان۸۳۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت