تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۰دوره آموزشی English A1.4دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰۳۶ ساعت۳ نفردوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی Cours A2.2پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹۴۳۲,۰۰۰ تومان۳۸۸,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی English A2.1جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۲ نفرجمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹۳۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷German A1.1دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۵۱ ساعت-۴ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۶۱۸,۰۰۰ تومان۵۵۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵دوره آموزشی Espanol A1.2شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۱دوره آموزشی Cours A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹Cours A1.3جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرجمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دوره آموزش معماری ،آموزش دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-04دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۲ نفرچهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad6دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-5دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان۲,۴۸۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph04آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی جهت دریافت پروانه طراحیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعتپنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
arc-lu-04دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-f01دوره آموزشی فنگ شویییکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۲۹۷,۰۰۰ تومان۲۶۷,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۹۵ ساعت۸ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۵-۲آموزش تخصصی باریستاشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۳ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۰دوره آموزش مراقبت از پوست و مودوشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزش آشپزی مللچهارشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۰-۲دوره تخصصی کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۵ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۳دوره آموزش کافی شاپشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۶ نفردوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱hotدوره آموزشی تخصصی هتلداریچهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۸۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان دوره های بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۸۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
mat-2آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIXشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
af01دوره آموزشی افترافکتدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۷۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij028دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹۹۷۲,۰۰۰ تومان۸۷۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-04دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dj028دوره آموزشی آشنایی با مبانی فیلم سازی(ساخت فیلم کوتاه تبلیغاتی)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۰ ساعت۶ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت-۶ نفرشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرتره(به همراه مدرک بین المللی)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۲ نفرشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۴ ساعت۱۱ نفرشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-03دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۱۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL I + ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹۸۰۸,۰۰۰ تومان۶۴۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex01دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنهیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۴۸ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزشی ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۹ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۱۶,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mob01دوره آموزشی تعمیرات موبایلپنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۱,۳۳۸,۰۰۰ تومان۱,۲۰۴,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ciw01دوره آموزشی WEB Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
web02دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۰۰۵۸ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی configuring Win 10پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۲ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۴ نفرجمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹۷۷۵,۰۰۰ تومان۶۹۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزش Network+پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۱ نفریکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۷۷ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۴ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۱۱ نفرچهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۰۰۱دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۶۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۱دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۶ نفرجمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۵۸۸,۰۰۰ تومان۵۲۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰دوره مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۷ نفرشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹۷۸۰,۰۰۰ تومان۷۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از ۱۷:۴۵ تا ۲۰:۱۵۲۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹۷۷۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۶ ساعت۷ نفرجمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹۵۱۷,۰۰۰ تومان۴۶۵,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۵ نفرجمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹۸۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۳ نفرجمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹۸۶۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۲نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹-۲دوره آموزشی رویت(REVIT)سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱ نفرسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتورشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۲ نفرچهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزش مدیریت پروژه (حرفه ای)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۶ ساعت۵ نفرجمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)شنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۸ نفرجمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرجمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸***شروع قطعی۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۳ نفرشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸******شروع قطعی۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸***شروع قطعی۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۵ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹۹۲۶,۰۰۰ تومان۸۳۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹۷۰۱,۰۰۰ تومان۶۳۰,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-5دوره آموزشی خلاقیت در رباتیک(فقط در نمایندگی نیاوران )دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۵ نفردوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت