تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۶:۲۷:۰۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۰۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲-۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۰دوره آموزشی مراقبت از پوست و زیباییپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۲۰-۳دوره آموزشی Espanol B1.3پنجشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۵۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۳۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۵دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷دوره آموزشی E E1شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۳دوره آموزشی PI 1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۴دوره آموزشی PI 1شنبه و دوشنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۴۵۳۶ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۲-۵دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۷دوره آموزشی زبان فرانسه A1.4شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷۳۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۰دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.4شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱-۲دوره آموزشی I 1شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷دوره آموزشی German A1.1چهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰۴۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷۵۱۵,۰۰۰ تومان۴۶۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵دوره آموزشی Espanol A1.3پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۵۲۶,۰۰۰ تومان۴۷۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶دوره آموزشی German A1.2پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۵۲۶,۰۰۰ تومان۴۷۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی Beginner Oneشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۱۵۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷-۲دوره آموزشی UI 5شنبه و چهارشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۳۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶دوره آموزشی E E1شنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۴۵ - چهارشنبه از ۰۹:۱۵ تا ۱۲:۴۵۳۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷دوره آموزشی Ad 4شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱دوره آموزشی I 1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۹دوره آموزشی I 2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۸دوره آموزشی UI 4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۷-۳دوره آموزشی UI 1یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۰دوره آموزشی I 4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۱دوره آموزشی Beginner Oneیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۶دوره آموزشی Ad 5یکشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰ - سه شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰۳۵ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۵-۲دوره آموزشی Ad 5شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۴۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۰دوره آموزشی I 2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰۳۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۸-۲دوره آموزشی I 4دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۵دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۳۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۳,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی PI2شنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی PI4شنبه و چهارشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۴دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۵ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۳۵۵,۰۰۰ تومان۳۱۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی Beginner Twoپنجشنبه و جمعه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۵۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۸دوره آموزشی PI4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۴دوره آموزشی E E2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۳۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی PI 2دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)پنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵دوره آموزشی E E2شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij09-2دوره آموزشی گریم متعادل سازیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۴ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان۱,۷۶۰,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij09دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرشنبه ۵ آبان ۱۳۹۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij13دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفریکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷۷۷۰,۰۰۰ تومان۶۹۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij10دوره آموزشی افترافکتدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۷۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱,۴۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ja01دوره آموزشی مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار Matrix مجتمع فنی تهراندوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰۱۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij12دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰۱۱۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij10-2دوره آموزشی طراحی دستی طلا و جواهرسه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰۶۴ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij07-2دوره آموزشی عکاسی پرترهیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij13-2دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزشی دوره آموزشی پریمیر (Premiere)شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۸ ساعت۷ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-web-01دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۱۵۷۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-01دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافتپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۳۰ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۱۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۳۲۶,۰۰۰ تومان۲۹۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdl-05دوره آموزشی ICDLIجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۸ ساعت۹ نفرجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲-۴دوره آموزشی پیشرفته Excelجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی Web Design Iشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۷۰ ساعت۸ نفرشنبه ۵ آبان ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-04-2دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۳ ساعت۹ نفریکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۶دوره آموزشی C#شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05-2دوره آموزشی ICDL IIشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۷دوره آموزشی برنامه نویسی Java SE8 + Pack Androidپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۳دوره آموزشی Network+جمعه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۹ نفرجمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷۳۲۶,۰۰۰ تومان۲۹۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-02دوره آموزشی Web Design IIIشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۴ ساعت۹ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۹۶۰,۰۰۰ تومان۸۶۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی ICDL Iشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱دوره آموزشی ICDL IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01دوره آموزشی programming with Pythonپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02دوره آموزشی پکیج شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۵ ساعت۹ نفردوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-11دوره آموزشی ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webiii-01دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۸ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۶۷۵,۰۰۰ تومان۶۰۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی Dynamic web site makeover with php & mysqlیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵ - سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-lip-01دوره آموزشی LPIC-1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶۹ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-seo-01دوره آموزشی SEOدوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۳۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷۴۴۱,۰۰۰ تومان۳۹۶,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-01-2دوره آموزشی الگوسازی و دوخت مقدماتییکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۶ نفریکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-12دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷۷ ساعت۸ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-11دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰ - چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۷۷ ساعت۸ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-02-2دوره آموزشی الگوسازی ودوخت مقدماتیشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۸ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-13دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۲دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)شنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷۸۴۵,۰۰۰ تومان۷۶۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات تجاری به زبان انگلیسیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷۳۴۴,۰۰۰ تومان۳۰۹,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۴دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹-۲دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۳دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهسه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷۲۴۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۲دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲ آذر ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-ad-01دوره آموزشی معماری داخلی پیشرفته(تخفیف صبح)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۹۴ ساعت۱۲ نفرچهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ne-02دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه نظارت و اجراپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفرپنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-01دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه (آزمون طراحی)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۵ نفرجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدت(تخفیف صبح)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۱ نفریکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-faz2دوره آموزشی تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دوشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۴ ساعت۱۵ نفرشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷۳۹۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph02دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (Post Production)یکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷۵۵۲,۰۰۰ تومان۴۹۶,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-07-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۱۵ تا ۲۰:۴۵۱۲۳ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-01دوره آموزشی آموزش کاربردی،کارگاهی اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-sk-02دوره آموزشی اسکیس و راندو ویژه معماریپنجشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷۸۲۰,۰۰۰ تومان۷۳۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-02دوره آموزشی اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۷۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی طراحی معماریشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۹۵ ساعت۱۵ نفرشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m02دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه کوتاه مدتیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk02دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayیکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷۴۸۶,۰۰۰ تومان۴۳۷,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-epo-01دوره آموزشی دوره سه روزه حرفه ای کفپوش اپوکسی و سقف کشسانچهارشنبه و پنجشنبه و جمعه از ۰۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۲۰ نفرچهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad01pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۱۲ نفرشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۸۸۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-01دوره آموزشی کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهیپنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۲ ساعت۲۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-land-01دوره آموزشی طراحی فضای سبزدوشنبه و چهارشنبه و شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad02pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۸۸۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m03دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه کوتاه مدتدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-green01دوره آموزشی کارگاه آموزشی خلاقانه بام سبز/دیوار سبز۶ ساعت۲۰ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cat-03دوره آموزشی CATIA IIجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶۴ ساعت۵ نفرجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01دوره آموزشی نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۱ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷۴۳۲,۰۰۰ تومان۳۸۸,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۱ نفرسه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷۴۳۲,۰۰۰ تومان۳۸۸,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۶ نفرچهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۶۱۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۵ ساعت۱۱ نفرجمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷۶۴۵,۰۰۰ تومان۵۸۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۲ نفرشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۴ نفریکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-2دوره آموزشی جامع Architectural REVITدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۸۵۵,۰۰۰ تومان۷۶۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۳ نفرسه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان۹۸۴,۳۸۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۵۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۲دوره آموزشی ۳D_MAXشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۵ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان۹۷۲,۵۲۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۲ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۶۹۵,۰۰۰ تومان۵۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۲ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷۷۲۰,۰۰۰ تومان۶۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷۶۶۰,۰۰۰ تومان۵۹۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹-۲دوره آموزشی Revitجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷۸۸۵,۰۰۰ تومان۷۹۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۳ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷۴۳۰,۰۰۰ تومان۳۸۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۱ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷۴۳۲,۰۰۰ تومان۳۸۸,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی Auto Cad 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۶۱۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۸۳۰,۰۰۰ تومان۷۴۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷۷۹۲,۰۰۰ تومان۷۱۲,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)شنبه و دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرشنبه ۵ آبان ۱۳۹۷۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-01دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-02دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)یکشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷۵۱۵,۰۰۰ تومان۴۶۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-3دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۴۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام