تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۶:۲۷:۰۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورسشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۱ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۵۳۵,۰۰۰ تومان۴۸۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲-۶دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادارشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۸۴ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۰۵۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱۰دوره آموزشی دوره تخصصی باریستایکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزشی آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۴دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۵۴دوره آموزشی زبان فرانسه A2.4دوشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱-۲دوره آموزشی Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۸ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱دوره آموزشی Intermediate 1یکشنبه و سه شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۳۵ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۴۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱۰دوره آموزشی Beginner Twoشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۳دوره آموزشی Pre- Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۴۵۳۵ ساعت۷ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۲۴ ساعت۱۸ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی Pre Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرسه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸۱دوره آموزشی مکالمه میانی فرانسهچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۲ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۵دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۴۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۴۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۷دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)پنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان۹۱۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷دوره آموزشی German A1.1جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۵۱۵,۰۰۰ تومان۴۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷دوره آموزشی Elementary 2شنبه و چهارشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶دوره آموزشی Elementary 2شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸-۲دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۵۱ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۰دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۲دوره آموزشی زبان فرانسوی Révision A1یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۵۲۶,۰۰۰ تومان۴۷۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۸دوره آموزشی German A2.1پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۵۱۵,۰۰۰ تومان۴۶۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij22دوره آموزشی افترافکت(After Effect)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۸ ساعت۸ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفرشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij13-2دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij15-3دوره آموزشی گریم متعادل سازیسه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۴ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij16دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان۱,۲۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij23دوره آموزشی پریمیر(Premiere)دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷۹۹۵,۰۰۰ تومان۸۹۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-web-02دوره آموزشی Web Design IIIشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۴ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸-۳دوره آموزشی پیشرفته wordدوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۸۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۵دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۹ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۸۳۵,۰۰۰ تومان۷۵۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۳دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۳۲۶,۰۰۰ تومان۲۹۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02دوره آموزشی شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷۶۷۵,۰۰۰ تومان۶۰۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۸دوره آموزشی Web Design Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی php برنامه نویسییکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
n-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d1-11دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-16دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵۸دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کاریکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)یکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۸۴۵,۰۰۰ تومان۷۶۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۰ ساعت۹ نفرجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷۲۴۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریسه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۶دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۲دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۸ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۲دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹۰دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزدیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷۷۲۵,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-15دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۳ نفریکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-m04دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-03دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۴ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)چهارشنبه و شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m03دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk03-2دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&Vrayیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفرسه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸۴۸۵,۰۰۰ تومان۴۳۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-sk-02دوره آموزشی اسکیس و راندو ویژه معماریپنجشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۹۰۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-02دوره آموزشی اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-11دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴دوره آموزشی REVITدوره جامع معماریدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۸۰۵,۰۰۰ تومان۷۲۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۳ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۶۱۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۱ نفرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷۸۰۵,۰۰۰ تومان۶۴۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷۸۳۰,۰۰۰ تومان۷۴۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۱ نفرجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۶۱۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
corel-12دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۱ ساعت۷ نفریکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرجمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۵ ساعت۱۱ نفرجمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۶۷۵,۰۰۰ تومان۶۰۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷۷۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۳ ساعت۹ نفرجمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹۵۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷۹۴۰,۰۰۰ تومان۸۴۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷۴۷۰,۰۰۰ تومان۴۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۳دوره آموزشی Revitسه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷۸۳۰,۰۰۰ تومان۷۴۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷۶۹۵,۰۰۰ تومان۶۲۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۲دوره آموزشی AUTO CADیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷۶۸۵,۰۰۰ تومان۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۳-۲دوره آموزشی ۳D_MAXیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷۹۹۳,۰۰۰ تومان۸۹۳,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام