تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ،۱۶:۲۷:۰۲ +۰۰:۰۰

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۱ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۶۰,۰۰۰ تومان۶۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲-۶دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۸۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۵۲-۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۵۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزشی آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵-۲دوره آموزشی تخصصی فشرده باریستایکشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۲دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۲,۹۵۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۲۰دوره آموزشی فرانسه A1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۲ ساعت۹ نفرسه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۰دوره آموزشی Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۹ نفرسه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۶,۰۰۰ تومان۳۲۹,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۴۸,۰۰۰ تومان۲۷۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۵دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۴دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۲۶,۰۰۰ تومان۳۸۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷دوره آموزشی German A1.1جمعه از ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۲ ساعت۹ نفرجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۶۱۵,۰۰۰ تومان۵۵۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۱-۲دوره آموزشی Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۱۵۳۵ ساعت۷ نفریکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۶,۰۰۰ تومان۲۹۲,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸-۲دوره آموزشی Elementary 1شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۵۱ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۳,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی Pre Intermediate 1شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۶,۰۰۰ تومان۳۲۹,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۱دوره آموزشی Beginner Oneپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۱۵ - جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۵۳۹ ساعت۸ نفرجمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۳,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۷دوره آموزشی Pre- Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۶,۰۰۰ تومان۳۲۹,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۳دوره آموزشی Pre- Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۶,۰۰۰ تومان۳۲۹,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۵دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۳,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)پنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان۱,۰۰۴,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۸ نفریکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۳,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۰دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۲-۵دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان۱,۰۰۴,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۷دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij19دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرترهسه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۱۹۷,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij16دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij024دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۵ ساعت۶ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۷۲,۰۰۰ تومان۸۷۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij23دوره آموزشی پریمیر(Premiere)دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij19-2دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij15-3دوره آموزشی گریم متعادل سازیسه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۴ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۴۵۴,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij13-3دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۱-۳دوره آموزشی ICDL IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۱۶,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-exc-02دوره آموزشی Excel پیشرفتهپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۸۱,۰۰۰ تومان۲۵۲,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۷۰ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزشی Network+جمعه از ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۰ ساعت۸ نفرجمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۱دوره آموزشی پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۲دوره آموزشی ICDL Iشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۹ نفرشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۵دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۹ نفریکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۵ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸-۳دوره آموزشی پیشرفته wordدوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۰۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸دوره آموزشی ICDLI+ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۹ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۰۹,۰۰۰ تومان۶۴۷,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی php برنامه نویسیچهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۴دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۸ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۶دوره آموزشی برنامه نویسی Pythonپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۱۱دوره آموزشی Designing and Implementing a Server Infrastructureپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۸۵,۰۰۰ تومان۳۴۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۷دوره آموزشی برنامه نویسی Java SE8 + Pack Androidپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۶دوره آموزشی C#پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۲۵,۰۰۰ تومان۶۵۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۹دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۰۰ تومان۷۲۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۵۱,۰۰۰ تومان۶۷۵,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05دوره آموزشی ICDLIجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۸ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۷۵,۰۰۰ تومان۶۹۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۹دوره آموزشی Web Design packشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۷۲ ساعت۹ نفردوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان۲,۱۹۹,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
m-1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۴ نفرشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-1دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-13دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷۷ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
m-2دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-2دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۵ نفریکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-1دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۵ نفریکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
h-01دوره آموزشی مدیریت منابع انسانیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۹ ساعت۱۰ نفرجمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸۱۸۸,۰۰۰ تومان۱۶۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰-۲دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ - سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۷۰,۰۰۰ تومان۸۷۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۹ نفرجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۱۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۷ نفرجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریسه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۵ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۸۸,۰۰۰ تومان۵۲۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۶ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۱۷,۰۰۰ تومان۴۱۳,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۸ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۸,۱۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۲دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-04دوره آموزشی دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۷۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)چهارشنبه و شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۹۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-12-2دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۱۲,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-land-01-2دوره آموزشی طراحی فضای سبز و محوطه سازیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفرشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان۲,۳۹۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۹ نفرجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۹۷۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۳ ساعت۸ نفرجمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
corel-12دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۰ ساعت۹ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۴۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۱ ساعت۵ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۱ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۳-۲دوره آموزشی ۳D_MAXیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۵۳,۰۰۰ تومان۷۶۷,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱ نفرپنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۵ ساعت۱۱ نفرجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۳دوره آموزشی Revitشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفرشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۱۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۲دوره آموزشی V_Rayشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۳۰,۰۰۰ تومان۵۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۹ نفردوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۸۵۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفردوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۴۰,۰۰۰ تومان۶۷۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۴دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۰۰ ساعت۸ نفرشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸****** شروع قطعی۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۲دوره آموزشی AUTO CADیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفرسه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۳ نفرجمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸****** شروع قطعی۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch03دوره آموزشی ICDL1 (کودک ونوجوان)شنبه و چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-5دوره آموزشی رباتیک مقدماتیپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۵ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۴۹۹,۰۰۰ تومان۴۴۹,۱۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچسه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۷۰۱,۰۰۰ تومان۶۳۰,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۹۹۳,۰۰۰ تومان۸۹۳,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-4دوره آموزشی Photoshop(مقدماتی )شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸۶۵۳,۰۰۰ تومان۵۸۷,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)شنبه و دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان۱,۷۵۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام