تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۲:۵۷:۰۲

تقویم آموزشی

آموزش دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-04دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۸ ساعتچهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
o-arc6متره و برآورد در معماری داخلی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۱ ساعت۹ نفرشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup) آنلاینیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹۶۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-5دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)شنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۹ نفرشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-f01دوره آموزش فنگ شویییکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۳ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۲۹۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc2نقش رنگ در دکوراسیون داخلی (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc1آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)چهارشنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۱ ساعت۱۴ نفرچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc7نورپردازی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۲ ساعت۱۴ نفرچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۳ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc8آموزش نقشه خوانی(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۳۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-04دوره آموزش لومیون (Lumion) آنلایندوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۵۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۸ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc5سبک شناسی در معماری داخلی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad6دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۶۰دوره آموزشی Cours A2.2 (آنلاین)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵Espanol A1.3 (آنلاین)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹۲۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۱English B1.3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰-۲English B1.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۷۶German A1.1دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۵۱ ساعت۹ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲English A1.1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۵ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان۳۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶English A1.1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۵ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان۳۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۹English B2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰English A1.5دوشنبه و چهارشنبه و شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان۳۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۶۱ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۲۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲ترکی استانبولی A1.2جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۶ ساعت۵ نفرجمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱ترکی استانبولی A1.3جمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۲۶ ساعت۴ نفرجمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی English A2.1جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۲ نفرجمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۰۱دوره آموزشی English B2.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۲ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۷دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۹ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۱دوره آموزشی Cours A1.1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۸ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵Cours A1.4پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹Cours A1.3جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرجمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۷۷دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۶ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۲۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰دوره آموزشی Cours A1.1جمعه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۳۶ ساعت۱ نفرجمعه ۶ تیر ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.1جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۸دوره آموزشی English B1.5شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دوره آموزش بورس مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
bas-02دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۸ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹۸۰۷,۰۰۰ تومان۷۲۶,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۸۴ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
tse-pack-01دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورسپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۴ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۰۳دوره آموزش کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۶ نفریکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵-۲آموزش تخصصی باریستاشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۳ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵دوره تخصصی آشپزی مللچهارشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفرشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزش آشپزی مللچهارشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱hotدوره آموزشی تخصصی هتلداریچهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۸۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱finدوره آموزش فینگرفود (تخصصی)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij028دوره آموزشی رتوش عکاسی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفرشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
af01آموزش افترافکت (آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۷۸ ساعت۷ نفرشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۹۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij30دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۷۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij029-2کارگاه عکاسی تبلیغات(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-2آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIXشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۲ نفرشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(به همراه مدرک بین المللی)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت-۶ نفرسه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dj027دوره آموزشی رتوش عکاسیچهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-04دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij029تصویربرداری(آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij34اموزش عکاسی پرترهیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm01دوره آموزشی گریم مد و فشنشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۴۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۴ ساعت۵ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرتره(آنلاین)شنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۲ نفرچهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزش پریمیرشنبه و دوشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۴۸ ساعت۱ نفرشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹(شروع قطعی)۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ciw01دوره آموزش WEB I (آنلاین)یکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ - سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰۵۸ ساعت۷ نفرسه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹۹۹۵,۰۰۰ تومان۸۹۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزش ICDLII (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹۴۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزش وردپرس(آنلاین)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹۹۳۰,۰۰۰ تومان۸۳۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL I + ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۹۶۰,۰۰۰ تومان۷۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex09دوره آموزش اکسل پیشرفتهیکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ex01دوره آموزشی EXCEl مقدماتی تا پیشرفتنهیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۴۸ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۵۸۶,۰۰۰ تومان۵۲۷,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۵دوره آموزشی برنامه نویسیC++(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرسه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹۸۶۵,۰۰۰ تومان۷۷۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۴۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزش +Network (آنلاین)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت-۹ نفرجمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-04دوره آموزش شبکه mcsaجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۶ نفرجمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
i110دوره آموزش icdl1 (آنلاین)۶۸ ساعت۱۰ نفر۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
o-f2استایلینگ کاربردی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفرشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f1مد و سبک شناسی در طراحی لباس(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۱ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۱ نفردوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f4مدیریت و بازاریابی مد(آنلاین)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f3طراحی لباس مشاغل(آنلاین)شنبه و چهارشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۵ ساعت۱۵ نفرچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f5نرم افزار مارولوس(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۴ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۷ تیر ۱۳۹۹۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-13دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۳۰دوره آموزشی جامع بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۰ ساعت۵ نفرجمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۱دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کاریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۲۸ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۵ نفرجمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹۹۳۶,۰۰۰ تومان۸۴۲,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار مصرف کنندهدوشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۹ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۹۴۵,۰۰۰ تومان۸۵۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۲ نفرشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱ نفرشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-01دوره آموزش رویت (Revit)سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱ نفرسه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزش اتوکد (دو بعدی)پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۸ نفرجمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹۹۷۵,۰۰۰ تومان۸۷۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی طراحی مکانیکی با Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹۹۷۵,۰۰۰ تومان۸۷۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزش مدیریت پروژه (حرفه ای)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۶ ساعت۵ نفرجمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-30تند تایپ کودک و نوجواندوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰۱۲ ساعت۵ نفردوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹۴۸۷,۰۰۰ تومان۴۳۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچیکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹۹۱۰,۰۰۰ تومان۸۱۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۵ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-02دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹۸۴۵,۰۰۰ تومان۷۶۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-29برنامه نویسی اسکرچ (آنلاین)پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۰ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹(شروع قطعی)۵۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت