تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۲:۵۷:۰۲

تقویم آموزشی

آموزش دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arch-01آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۹۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۳ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc1آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۱ ساعت۳ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-04دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۸ ساعتسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹۸۱۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۷ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۶ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-f01دوره آموزش فنگ شوییپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹۴۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۶ نفرشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۶ نفریکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۳۸ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۸ ساعت۱ نفرشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

آموزش زبان های خارجی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵۱رزرو آزمون تعیین سطح(آنلاین)دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰English A1.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۳ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۸English B2.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۹English B2.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۹رزرو آزمون تعیین سطح(آنلاین)سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۱-۲رزرو آزمون تعیین سطح(آنلاین)چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۶ ساعت۵ نفرجمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۷English A2.2جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۱ ساعت۲ نفرجمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱۰English A1.1شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۲۱ ساعت۶ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۵ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۷۷دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۶ ساعت۵ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۸-۲English A1.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۱ ساعت۲ نفریکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۱دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۶ ساعت۸ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷German A1.1چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۱ ساعت-۴ نفرچهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۱دوره آموزشی فرانسه Cours A1.3شنبه و دوشنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۵ نفرشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی English A2.3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۲ نفرشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰-۲English B1.2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷English A2.1 (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۵۲۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹۱۵۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۱English B1.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹۴۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵Espanol A2.2پنجشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۴۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۴German A1.1 (آنلاین)جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۶۱ترکی استانبولی A1.3یکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۶ ساعت۹ نفریکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۰۱English B2.3یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۵ نفریکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۲۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2جمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرجمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A2.1یکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۶ ساعت۴ نفریکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۶German B2.2 (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹۴۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۲۶ ساعت۵ نفرچهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵دوره آموزشی فرانسه Cours A1.5پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹۴۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دوره آموزش بورس مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۲-۰۱دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۸۴ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
bas-02دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۱ ساعت۱۴ نفرپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
tse-pack-01دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورسپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۴ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹**** شروع قطعی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۳دوره آموزش کافی شاپشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۴ نفردوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۳,۵۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱hotدوره آموزشی تخصصی هتلداریچهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰۸۰ ساعت۴ نفرچهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵-۲آموزش تخصصی باریستایکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱ نفریکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۰دوره آموزش مراقبت از پوست و مودوشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱finدوره آموزش فینگرفود (تخصصی)شنبه و دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰ ساعت۲ نفردوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹*** شروع قطعی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹*** شروع قطعی۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳,۰۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزش آشپزی مللسه شنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۲ نفرسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹**** شروع قطعی۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۴ ساعت۳ نفرسه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij34اموزش عکاسی پرترهشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ - دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰۴۰ ساعت۶ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۴۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-3آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIX پیشرفته ویژه بازار کارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰ - دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-2آموزش طراحی طلا و جواهر با MATRIXدوشنبه و شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۲۰ ساعت۶ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij30دوره آموزشی عکاسی دیجیتالیکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)شنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۱,۴۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-04دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۶۴ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij11دوره آموزش پریمیرشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعتدوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرسه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij028-2دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (به همراه مدرک بین المللی)جمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرجمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (به همراه مدرک بین المللی)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
film1آموزش تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm01دوره آموزشی گریم مد و فشنیکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(به همراه مدرک بین المللی) ساعت۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ciw01دوره آموزش WEB Iشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۸ ساعت۴ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۹۹۵,۰۰۰ تومان۸۹۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزش ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۷ نفرسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹۴۷۵,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
i110دوره آموزش IcdL Iپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳دوره آموزشی Network+جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۴ نفرجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۱پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++cشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۲ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۸۶۵,۰۰۰ تومان۷۷۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL I + ICDL IIشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۹۶۰,۰۰۰ تومان۷۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Python (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعتسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
۰۱-۸دوره آموزش SQLپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴-۲دوره آموزش pythonجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۴ نفرجمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-13آموزش طراحی لباس (مقدماتی)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیسه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۵ نفریکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۳۵-۲دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹۹۶۰,۰۰۰ تومان۸۶۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۱-۳دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرجمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۲دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۱دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کار(به همراه مدرک بین المللی)پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۸۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹۹۳۶,۰۰۰ تومان۸۴۲,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Max & V-rayشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۸ نفرشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان۱,۷۸۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفریکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)شنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹۱,۴۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3-2دوره آموزش اتوکد (دو بعدی)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D max & V_RAYیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۳ نفرجمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹-۲دوره آموزشی رویت(REVIT)شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱ نفرشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rev-01دوره آموزش رویت (Revit)دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرسه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی طراحی مکانیکی با Solid Works Iپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۹۷۵,۰۰۰ تومان۸۷۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزش مدیریت پروژه حرفه ای (MSp+p6+PMBOK)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۰۶ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۰ ساعت۲ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۹۸۵,۰۰۰ تومان۸۸۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۵ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۴ نفرجمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۲دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS(مقدماتی تا پیشرفته)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۸ ساعت۷ نفرجمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۳ نفرجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹*** شروع قطعی۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۱ نفرپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹***** شروع قطعی۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-24ICDL 1 کودک ونوجوان (آنلاین)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۰ ساعت۶ نفردوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹۴۸۰,۰۰۰ تومان۴۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت