تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۲۲-۲دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان۲,۵۸۱,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۴-۳دوره آموزشی دوره تخصصی باریستاشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفرشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۴دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۹ نفریکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵۷دوره آموزشی English A2.3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵دوره آموزشی Espanol A1.4پنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۱دوره آموزشی English A1.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۱۵۳۶ ساعت۸ نفریکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲۰دوره آموزشی Course A1.1جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۸ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۶ ساعت۳ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷دوره آموزشی German A1.1شنبه و چهارشنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۸ نفرشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸۶۱۵,۰۰۰ تومان۵۵۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی English A2.2شنبه و چهارشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۱۵۳۶ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان۱,۰۰۴,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۵دوره آموزشی Espanol A1.2پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۷دوره آموزشی Course A1.5پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۵دوره آموزشی Course A1.4پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶دوره آموزشی German A1.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۱ ساعت۸ نفریکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸۶۱۵,۰۰۰ تومان۵۵۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۵دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۵۱ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij26دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۱۰ ساعت۵ نفرسه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij23دوره آموزشی پریمیر(Premiere)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۸ ساعت۶ نفرشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij22دوره آموزشی افترافکت(After Effect)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g01دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۴ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۴۵۴,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij024دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۵ ساعت۶ نفرسه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸۹۷۲,۰۰۰ تومان۸۷۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-1دوره آموزشی مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار Matrix مجتمع فنی تهرانچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-01دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستیچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶۴ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij21دوره آموزشی عکاسی پرترهیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸۲,۴۴۲,۰۰۰ تومان۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-fast-03دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰۱۵ ساعت۱۰ نفرشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸۱۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۳دوره آموزشی ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۰۹:۰۰۶۸ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۳۴,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonیکشنبه و سه شنبه از ۲۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۹ نفرسه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-04دوره آموزشی پکیج مایکروسافت شبکه mcsaپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۰۹:۰۰۲۳۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۰ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd001دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰۶۳ ساعت-۴ نفرسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت-۲ نفرچهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-11-13دوره آموزشی ICDL I+ICDL IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۳۱ ساعت۹ نفرشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ****** شروع قطعی۸۰۸,۰۰۰ تومان۷۲۷,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴-۲دوره آموزشی ICDL Iشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰۶۸ ساعت۹ نفرشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ******* شروع قطعی۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۸دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
icd02دوره آموزشی ICDL IIشنبه و چهارشنبه از ۲۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۳ ساعت۷ نفرشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ****** شروع قطعی۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۵۶,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۸دوره آموزشی مقدماتی تا پیشرفته Excelیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۰۰۴۸ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸*******+ شروع قطعی۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۲دوره آموزشی برنامه نویسی Pythonدوشنبه و پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۵ نفردوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ******* شروع قطعی۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-10دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۴ نفردوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-1دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۸ نفرشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزشی آکادمیک چرم دوزی حرفه ای (با دست)یکشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-9دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸۹۷۰,۰۰۰ تومان۸۷۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۸ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸۹۲۵,۰۰۰ تومان۸۳۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-12دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۱۸ نفرسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-12دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۱۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرجمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۶ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸۵۱۷,۰۰۰ تومان۴۶۵,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰دوره آموزشی مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۱ ساعت۸ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان۱,۶۷۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸۸۷۶,۰۰۰ تومان۷۸۸,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهیکشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۸ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸۲۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۸,۱۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۸۲دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶-۳دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸۷۸۰,۰۰۰ تومان۷۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵-۲دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۲۰ ساعت۱۰ نفرشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸۷۷۳,۰۰۰ تومان۶۹۵,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۰۱دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار۲۰ ساعت۹ نفردوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸۶۸۴,۰۰۰ تومان۶۱۵,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از ۱۷:۴۵ تا ۲۰:۱۵۲۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸۷۷۳,۰۰۰ تومان۶۹۵,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۹ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۵۸۸,۰۰۰ تومان۵۲۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۴-۳دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریجمعه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۹ ساعت۹ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۲۷۲,۰۰۰ تومان۲۴۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲-۲دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰-۲دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۸۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۷۱۹,۹۹۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز (این بار آیندتو طراحی کن...)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-17دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۶ نفرشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-land-01-2دوره آموزشی طراحی فضای سبز و محوطه سازیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفرشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad3دوره آموزشی طراحی دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-01دوره آموزشی دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلیچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m10دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۶ نفرشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان۲,۴۸۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-3دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی،نظارت و اجرا رشته معماری جهت دریافت پروانه(کد دوم،فشرده)شنبه و یکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-19دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیدوشنبه و چهارشنبه و شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۱ نفردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۹۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی فشرده(ویژه متقاضیان خارج از تهران)پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰۱۰۰ ساعت۹ نفریکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۷دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۲ نفرسه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفرسه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی AutoCad 2Dجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۰۹:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
safe01دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفتهجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۷۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۶ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰۱۰۰ ساعت۹ نفرشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸******* شروع قطعی۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرجمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ******* شروع قطعی۸۲۶,۰۰۰ تومان۷۴۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۴دوره آموزشی Revit جامع معماریسه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸*******شروع قطعی۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ****** شروع قطعی۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۵۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۴ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ **** شروع قطعی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۳ نفریکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ********* شروع قطعی۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریچهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸****** شروع قطعی۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ *********** شروع قطعی۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸********** شروع قطعی۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴دوره آموزشی Adobe Illustratorپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۰۹:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ******* شروع قطعی۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸****** شروع قطعی۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸۷۰۱,۰۰۰ تومان۶۳۰,۹۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۰ ساعت۷ نفرسه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام