تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۶:۲۷:۰۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۰۶:۰۰۸۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان۲,۱۴۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲-۶دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادارشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۸۴ ساعت۱۰ نفرشنبه ۸ دی ۱۳۹۷۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان۲,۱۴۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۰۴دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-brc-brnchدوره آموزشی دسر های صبحانه و برانچیکشنبه و دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰۲۴ ساعت۹ نفریکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ ( فشرده)یکشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۲دوره آموزشی آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۴-۳دوره آموزشی دوره تخصصی باریستاشنبه و دوشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۳-۲دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۶ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی Beginner Oneشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۱۵۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی PI 2دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.2پنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳-۳دوره آموزشی IELTS (preparation course)پنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفرجمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۵دوره آموزشی E E2شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij13دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۵ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۲۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij15-2دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۵۴ ساعت۶ نفریکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij10-2دوره آموزشی طراحی طلا و جواهردوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰۶۴ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان۱,۲۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij12دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij10دوره آموزشی افترافکتیکشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۷۸ ساعت۷ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱,۴۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-icd-11دوره آموزشی ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۸ ساعت۸ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۸۳۵,۰۰۰ تومان۷۵۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-jav-01دوره آموزشی java SE8 programmingشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۱ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01دوره آموزشی programming with Pythonپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۱ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۴دوره آموزشی Web Design Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۸دوره آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته Excelسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۹,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲دوره آموزشی ICDL I + Fast Typeشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸+۱۵ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۵۰۵,۰۰۰ تومان۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-02دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۴ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۲دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵دوره آموزشی ICDL IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۷دوره آموزشی برنامه نویسی Java SE8 + Pack Androidپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱,۷۹۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2دوره آموزشی C# programmingپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۶۹۰,۰۰۰ تومان۶۲۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webiii-01دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۸ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی Dynamic web site makeover with php & mysqlیکشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵ - سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵-۳دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۳۲۶,۰۰۰ تومان۲۹۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02دوره آموزشی شبکه مایکروسافتپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷۶۷۵,۰۰۰ تومان۶۰۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۵دوره آموزشی ICDL IIشنبه و چهارشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-12-3دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته۱۷۷ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-03دوره آموزشی الگو سازی و دوخت مقدماتیچهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۸۴ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-15-2دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۹ نفرشنبه ۸ دی ۱۳۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۲دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)یکشنبه و سه شنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۸۴۵,۰۰۰ تومان۶۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹-۲دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲-۲دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۶ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از ۱۷:۴۵ تا ۲۰:۱۵۲۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۵۹۵,۰۰۰ تومان۵۳۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۴-۳دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریجمعه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۹ ساعت۹ نفرجمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷۲۷۲,۰۰۰ تومان۲۴۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۹ نفرجمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷۷۲۰,۰۰۰ تومان۶۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۲دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۲۴۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۴دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷۶۲۰,۰۰۰ تومان۵۵۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۶-۳دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷۸۴۵,۰۰۰ تومان۷۶۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-10دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۱ نفریکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m03دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه (فشرده)دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۵ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان۲,۰۱۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-sk02دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup & V rayیکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۳ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-epo-01دوره آموزشی دوره سه روزه حرفه ای کفپوش اپوکسی و سقف کشسانچهارشنبه و پنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۹ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-green01دوره آموزشی کارگاه آموزشی خلاقانه بام سبز/دیوار سبز۶ ساعت۱۹ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-11دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-03دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۴ نفرسه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph03-2دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (Post Production)چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۸۲۰,۰۰۰ تومان۷۳۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-12دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۱۱ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-08-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرچهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان۱,۶۴۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-land-01-2دوره آموزشی طراحی فضای سبز و محوطه سازیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفرشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان۲,۳۹۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-02دوره آموزشی اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۷۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph02دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (Post Production)یکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۱۵ نفریکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷۸۲۰,۰۰۰ تومان۷۳۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷۹۲۰,۰۰۰ تومان۸۲۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷۹۱۵,۰۰۰ تومان۷۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۲دوره آموزشی ۳D_MAXشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۵ نفرچهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۰۸,۴۵۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷۸۳۰,۰۰۰ تومان۷۴۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۵ ساعت۱۱ نفرجمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷۶۷۵,۰۰۰ تومان۶۰۷,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۱ ساعت۷ نفردوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۲-۲دوره آموزشی جامع Architectural REVITسه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۹ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۸۰۵,۰۰۰ تومان۶۴۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۵ نفرچهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷۹۱۵,۰۰۰ تومان۷۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۷دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۷۳۰,۰۰۰ تومان۶۵۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی Auto Cad 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷۹۱۵,۰۰۰ تومان۸۲۳,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-01دوره آموزشی راینو در معماریجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۴ نفرجمعه ۷ دی ۱۳۹۷۹۲۰,۰۰۰ تومان۸۲۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۳دوره آموزشی ۳D_Maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۱۵ نفرسه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۸۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۲۲دوره آموزشی photoshopپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۸۰۵,۰۰۰ تومان۷۲۴,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-پنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷۸۳۰,۰۰۰ تومان۷۴۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-01دوره آموزشی نرم افزار MS-Projectجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۷ نفرجمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷۷۸۵,۰۰۰ تومان۷۰۶,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷۶۹۵,۰۰۰ تومان۶۲۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷۹۴۰,۰۰۰ تومان۸۴۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷۷۲۰,۰۰۰ تومان۶۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷۴۷۰,۰۰۰ تومان۴۲۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷۶۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام