تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی۱۳۹۶/۸/۲۷ ۹:۴۰:۲۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۵۲-۳دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ ( فشرده)شنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفرشنبه ۹ آذر ۱۳۹۸۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵دوره آموزشی دوره تخصصی آشپزی مللپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-brc-brnchدوره آموزشی دسر های صبحانه و برانچشنبه و دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰۲۴ ساعت۹ نفرشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۸۹دوره آموزشی کاست کنترلیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۵دوره آموزشی دوره تخصصی نوشیدنی های سردچهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۲ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱hotدوره آموزشی دوره تخصصی هتلداریدوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۸۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۳دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰۳۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱finدوره آموزشی فینگرفودشنبه و دوشنبه از ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰۴دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۳ نفرسه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸**** شروع قطعی۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۳۸دوره آموزشی English A1.5شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۷ نفرشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۳۱۰دوره آموزشی English A1.2شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۸دوره آموزشی English B1.5شنبه و دوشنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۴۵۳۶ ساعت۱۰ نفرشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۰دوره آموزشی English A2.1یکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۴ نفریکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۶دوره آموزشی English A1.7دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۷دوره آموزشی English A1.4دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۸ نفرچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶۰دوره آموزشی Course A2.1پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸۴۳۲,۰۰۰ تومان۳۸۸,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۷دوره آموزشی English A2.3شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۶ نفرشنبه ۹ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۷-۴دوره آموزشی English A2.2یکشنبه و سه شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰۳۶ ساعت۶ نفریکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۰دوره آموزشی English A1.5یکشنبه و سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۵۳۶ ساعت۳ نفریکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۳۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۰,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱۵دوره آموزشی English B1.3شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳۲دوره آموزشی English A2.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۷ نفریکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۷۰دوره آموزشی English B1.4یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۶ ساعت۶ نفریکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸۳۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۸دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۸ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۲دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و چهارشنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۶ ساعت۳ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۹دوره آموزشی Course A1.3پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۶ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۵۱دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2جمعه از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰۳۰ ساعت۹ نفرجمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۱-۰۷دوره آموزشی Espanol A1.1دوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲۰-۵دوره آموزشی Espanol A1.3پنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - شنبه از ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۷۶,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴۹دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۶ ساعت۸ نفرپنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸۳۲۴,۰۰۰ تومان۲۹۱,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان سینمای دیجیتال و هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dj028دوره آموزشی آشنایی با مبانی فیلم سازی(ساخت فیلم کوتاه تبلیغاتی)شنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۵۰ ساعت۶ نفرشنبه ۹ آذر ۱۳۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
jd-02دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر دستی(زیورآلات)یکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۶۴ ساعت۵ نفریکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mat-2دوره آموزشی طراحی و مدلسازی زیورآلات با نرم افزار ماتریکس Matrixشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij18دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (ویژه دانشجویان و کارمندان)جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرجمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g04دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۵۴ ساعت۱۰ نفریکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij20دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (ویژه دانشجویان و کارمندان)پنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dj027دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۵ ساعت۷ نفرسه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ (شروع قطعی)۹۷۲,۰۰۰ تومان۸۷۴,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij14دوره آموزشی عکاسی دیجیتال (از مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و دوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۱۰ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij17دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(از مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۱۰ ساعت۲ نفرسه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۸دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفرپنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۷دوره آموزشی Network+پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ccn-01دوره آموزشی Cisco(CCNA)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۶ ساعت۷ نفرجمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ***** شروع قطعی۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۱-۸-۳دوره آموزشی Pythonپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۰۹:۰۰۶۰ ساعت۶ نفرپنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸***** شروع۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۲دوره آموزشی Designing and Implementing a Serverپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸*****شروع قطعی۴۴۱,۶۰۰ تومان۳۹۷,۴۴۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱۳دوره آموزشی ICDL I+ICDLIIدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۳ نفرچهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸******شروع قطعی۸۰۹,۰۰۰ تومان۶۴۷,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۰دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۰ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸*******شروع قطعی۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-1دوره آموزشی چرم دوزی حرفه ای (با دست)دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۱۲ نفریکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸۹۷۰,۰۰۰ تومان۸۷۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۸ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸۹۲۵,۰۰۰ تومان۸۳۲,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-17دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-12دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۷ نفرپنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۹ نفرشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-16دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۹۲ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۴۶-۳دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداریجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۵ ساعت۶ نفرجمعه ۱ آذر ۱۳۹۸۵۸۸,۰۰۰ تومان۵۲۹,۲۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۴۰دوره آموزشی مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )دوشنبه و چهارشنبه از ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰۵۱ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان۱,۶۷۸,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۵۸دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۸۰ ساعت۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۰۰۸دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)شنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۵۰ ساعتچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۹۷۰,۰۰۰ تومان۸۷۳,۰۰۰ تومان
۳۰دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۴ ساعت۴ نفرجمعه ۸ آذر ۱۳۹۸۸۶۴,۰۰۰ تومان۷۷۷,۶۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبز (این بار آیندتو طراحی کن...)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-eng-sk6دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&Vrayیکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۴ نفریکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-03دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۰ ساعت۳ نفردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph-4دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳۰ ساعت۶ نفرچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۳ ساعت۷ نفردوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتماندوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۹۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph04دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی،نظارت و اجرا جهت دریافت پروانهپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ - جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۴ نفرپنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۵ نفرشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۲۳ ساعت۶ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad4دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۲ ساعت۷ نفریکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره آموزشی دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۴۰ ساعت۶ نفریکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-6دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۷۰ ساعت۶ نفرسه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۲۳ ساعت۱۲ نفرپنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳۸ ساعت۲ نفریکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸(شروع قطعی)۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای علوم مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۱۵-۳دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۲ نفرسه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۵دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۵ نفریکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۷دوره آموزشی Auto Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۲ نفرسه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۳دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۳-۹دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۲۰ ساعت۵ نفرپنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۳-۴دوره آموزشی AutoCAD 3Dپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۳ نفرپنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-3دوره آموزشی AutoCad 2Dجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۳ نفرجمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
safe01دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE سطح پیشرفتهجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۷۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۵۵ ساعت۷ نفردوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸۷۳۰,۰۰۰ تومان۶۵۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۶دوره آموزشی ۳D maxپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۹ نفرپنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۹ نفرجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸۸۲۶,۰۰۰ تومان۷۴۳,۴۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۲ ساعت۹ نفرجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSSجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفرجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸۵۷۰,۰۰۰ تومان۵۱۳,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی طراحی مکانیکی با Solid Works Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۸ نفرجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ms-02دوره آموزشی MS-Projectپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۴۵ ساعت۲۰ نفرجمعه ۶ دی ۱۳۹۸۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۰-۱۲دوره آموزشی Revit جامع معماریجمعه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۸ نفرجمعه ۱ آذر ۱۳۹۸*****شروع قطعی۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۱۸-۵-۲دوره آموزشی ۳D Maxیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۸ نفریکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸*****شروع قطعی۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pm01دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۶ ساعت۵ نفرجمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ **** شروع قطعی۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۰ ساعت۵ نفرجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸**** شروع قطعی۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسیدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۵۰ ساعت۴ نفردوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ *** شروع قطعی۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معمارییکشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۳ نفریکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ **** شروع قطعی۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

دپارتمان کودک و نوجوان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-02دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)چهارشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۷ نفرچهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸۶۵۳,۰۰۰ تومان۵۸۷,۷۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام

رزرو تعیین سطح

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت