گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران:

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران برگزارکننده دوره های برنامه نویسی میباشد که پرمخاطب ترین دوره­ها برای سنین پائین برنامه
­نویسی می­باشد درس­های برنامه نویسی در دانشگاهها از یکسو و بازار کار خوب از سوی دیگر کاربران جوان را مجاب به یادگیری این زبان­ها کرده است  زبانهای برنامه نویسی C++, C#, SQL, Java, Python و زبانهای برنامه نویسی موبایل از پرطرفدارترین گروه های این دوره میباشد می­باشد.

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-4دوره آموزشی Java SEپنجشنبه از 14:30 تا 20:3050 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 شهریور 1397750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ios-01-2دوره آموزشی IOS Programmingپنجشنبه از 09:00 تا 14:0050 ساعت10 نفر1,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01دوره آموزشی programming with Pythoneپنجشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت12 نفر822,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++پنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-java-01دوره آموزشی Java SE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-4دوره آموزشی برنامه نویسیc#یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02دوره آموزشی C# Programmingشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر1,100,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2دوره آموزشی C# programmingپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام