گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران:

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران برگزارکننده دوره های برنامه نویسی میباشد که پرمخاطب ترین دوره­ها برای سنین پائین برنامه
­نویسی می­باشد درس­های برنامه نویسی در دانشگاهها از یکسو و بازار کار خوب از سوی دیگر کاربران جوان را مجاب به یادگیری این زبان­ها کرده است  زبانهای برنامه نویسی C++, C#, SQL, Java, Python و زبانهای برنامه نویسی موبایل از پرطرفدارترین گروه های این دوره میباشد می­باشد.

چارت گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-6دوره آموزشی #Cپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398725,000 تومان652,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-8دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت6 نفرپنجشنبه 27 تیر 1398935,000 تومان841,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-8-2دوره آموزشی برنامه نویسی Pythonپنجشنبه از 14:00 تا 19:0060 ساعت10 نفرپنجشنبه 27 تیر 1398900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++cیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت7 نفریکشنبه 30 تیر 1398751,000 تومان675,900 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-10دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3050 ساعت9 نفرشنبه 15 تیر 1398****** شروع قطعی900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-7-2دوره آموزشی برنامه نویسی Pythonدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت7 نفردوشنبه 17 تیر 1398******** شروع قطعی900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام