گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران:

گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران ، نمایندگی نیاوران برگزارکننده دوره های برنامه نویسی میباشد که پرمخاطب ترین دوره­ها برای سنین پائین برنامه
­نویسی می­باشد درس­های برنامه نویسی در دانشگاهها از یکسو و بازار کار خوب از سوی دیگر کاربران جوان را مجاب به یادگیری این زبان­ها کرده است  زبانهای برنامه نویسی C++, C#, SQL, Java, Python و زبانهای برنامه نویسی موبایل از پرطرفدارترین گروه های این دوره میباشد می­باشد.

چارت گروه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت4 نفرچهارشنبه 25 اردیبهشت 1398751,000 تومان675,900 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-10دوره آموزشی Java SE برنامه نویسیشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3050 ساعت10 نفرچهارشنبه 25 اردیبهشت 1398900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-6دوره آموزشی برنامه نویسی Pythonپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت7 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-8دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت6 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398935,000 تومان841,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
12-5دوره آموزشی برنامه نویسیC++پنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398751,000 تومان675,900 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-6دوره آموزشی C#پنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398725,000 تومان652,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingپنجشنبه از 14:30 تا 20:3050 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 13981,200,000 تومان1,080,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-7دوره آموزشی برنامه نویسی Pack Androidپنجشنبه از 15:00 تا 20:00120 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 خرداد 13981,215,000 تومان1,093,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام