دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

/دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
دپارتمان ict

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

دپارتمان ICT مجتمع فنی

دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران دوره­های متنوعی در حوزه IT برگزار می­کند گروه­هایی مانند شبکه، طراحی سایت، برنامه نویسی، و ICDL مربوط به این دپارتمان می­باشد ویژگی خاص دوره­های این دپارتمان آماده کردن دانشپذیر برای بازار کار می­باشد البته به شرط اینکه دانشجو کل دوره­های مربوط به یک گروه را فراگیری کند. در ذیل گروه­ها به طور مختصر معرفی می­گردد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-icdi-02ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3068 ساعت14 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01programming with Pythoneپنجشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت12 نفر822,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-01MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافتپنجشنبه از 09:00 تا 14:00230 ساعت12 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-5پکیج II&I ICDLشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00131 ساعت12 نفر588,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01JAVA EE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر1,100,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ccn-01Cisco(CCNA)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:4551 ساعت10 نفر880,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2C# programmingیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webiii-01Web Design IIپنجشنبه از 09:00 تا 14:0058 ساعت10 نفر675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-phpii-01Advance PHP & mysqlشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1542 ساعت10 نفر695,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-seo-01SEOدوشنبه از 17:30 تا 20:1530 ساعت10 نفر441,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-p-01Web Design Packجمعه از 14:30 تا 20:15172 ساعت10 نفر1,890,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02پکیج شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:15230 ساعت10 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01وردپرس(WordPress)شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1545 ساعت10 نفر650,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2Dynamic web site makeover with php & mysqlدوشنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت10 نفر1,040,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05-2ICDL IIشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3063 ساعت10 نفر360,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02تایپ و تندزنی(fast type)یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3015 ساعت10 نفر125,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-01Web Design Iپنجشنبه از 14:00 تا 20:1570 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3برنامه نویسی به زبان C++دوشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت10 نفر540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ios-01-2IOS Programmingیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:1540 ساعت10 نفر اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-lip-01LPIC-1دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:0069 ساعت10 نفر1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdii-05ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:4563 ساعت10 نفر278,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-java-01Java SE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05ICDLIپنجشنبه از 09:00 تا 14:4568 ساعت10 نفرپنجشنبه 3 خرداد 1397380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-02Web Design IIIشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1544 ساعت10 نفرشنبه 5 خرداد 1397960,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام