دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

/دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار
دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 30 شهریور 1399
مدت دوره : 75 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 3,750,000 تومان3,450,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید