دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی

/دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی
دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی

دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی

توضیحات کلاس :

آموزش تئوری و عملی، بازدید و حضور در کارگاه های ساختمانی مناسب

آموزش تمام مراحل اجرای پروژه طراحی داخلی شامل:

تخریب

دیوارچینی داخلی و خارجی

کفسازی

زیرسازی

نازک کاری

سقف کاذب و ….

هرینه بیمه دانشجویان و ایاب ذهاب به کارگاه در یک گروه به عهده مجتمع میباشد.

این دوره مناسب همه افراد فعال در صنعت ساخت و ساز،همه علاقمندان به فعالیت در زمینه بازسازی ساختمان،همه دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری،طراحی داخلی و عمران که با اجرای ساختمان به صورت عملی آشنایی ندارند، میباشد تا به راحتی بتوانند پروژه های اجرایی بازسازی را انجام دهند.

مدرس: مهندس میاهی

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 31 فروردین 1399
مدت دوره : 40 ساعت
یکشنبه از 17:00 تا 21:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 2,600,000 تومان2,400,000 تومان