دوره E I 3

پیش نیاز های دوره E I 3

E I 2

جدول زمان ارائه دوره E I 3

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 42111396/07/16یک شنبه و سه شنبه (17:00-20:00)
شروع قطعی 42111396/07/22شنبه و چهار شنبه (17:00-20:00)

دوره های مرتبط: