دپارتمان زبان فرانسه نمایندگی نیاوران از سال 1389 تا کنون مشغول به فعالیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان این امر با هدف مهاجرت، تحصیل و یا فراگیری دانشی نو می باشد.
کتاب کار مورد استفاده در خصوص دوره های آموزشی عمومی و ترمیک Le Nouveau Taxi می باشد که در طی 16 ترم از سطح مبتدی تا پیشرفته با زمانبندی متنوع و فراگیر در تمامی طول هفته بکار گرفته میشود.
همچنین جهت دوره های دیگر زبان فرانسه، حسب رویکرد موجود و نیاز دانشجویان روش کار مقتضی انتخاب می گردد.