طراحى گرافيک در واقع اصطلاحى عام براى حرفه‌اى متشکل از طراحى حروف، تصويرسازي، عکاسى و چاپ به‌منظور ارائه اطلاعات يا آموزش می باشد.
امروزه طراحان گرافيک با مؤسسات و آتليه‌ها همکارى دارند. آنها نه تنها تبليغات و آگهى‌ها، بلکه مجلات و روزنامه‌هايى را که اين ‌آگهى‌ها در آن چاپ مى‌شوند را طراحى مى‌کنند.
دوره های این گروه به چهار قسمت تقسیم می گردد:
1 - گرافیک کاربردی تک مهارت
2- دوره های تکمیلی گرافیک حرفه ای با برگزاری تور رایگان بازدید از چاپخانه
3- گرافیک نشر رومیزی و صفحه آرایی
4- گرافیک و تصویرسازی عکاسی و معماری