گروه نفت،گاز و پتروشیمی
اين گروه در راستاي ارتقاء علمي و مهارت هاي كاربردي جامعه مهندسي در اين صنعت شروع به كار نموده است هدف اصلي اين دپارتمان انتقال تكنولوژي روز صنعت مذكور در جهان به شركت هاي داخلي بوده و در اين راستا پس از سالها فعاليت هاي آموزشي توانسته ايم پس از درك نيازهاي آموزشي، به الگوهاي معتبري در سطح جهاني (در زمينه آموزش هاي ضمن خدمت در صنايع پايين دستي در فاز طراحي) دست يابيم كه ماحصل آن نيز مورد تاييد وزارت علوم و فن آوري قرار گرفته است و در واقع الگوهاي معتبر جهاني را بومي نموده ايم. چشم انداز ما تاسيس دپارتمان كاربردي در صنعت مذكور ارائه آموزش هاي Pre-engineering مي باشد.
گرايش هایی كه دانشجويان عزيز مي توانند در اين دپارتمان انتخاب نمايند به شرح ذيل مي باشد:
• گرايش طراحي و شبيه سازي فرآيند ويژه مهندسين فرآيند
• گرايش طراحي pipnig گروه مهندسي مكانيك و شيمي و ...
• گرايش طراحي تجهيزات ويژه مهندسين مكانيك و شيمي
• گرايش طراحي ابزار دقيق ويژه مهندسين برق
• گرايش نيروگاه (گروه مهندسين مكانيك و شيمي و ساير
بعد از گذراندن موفقيت آميز دوره ها مدرك تخصصي گرايش مذكور را دريافت خواهند نمود.