هدف: تمرکز اين دوره بر روی اصول طراحی وب و ساخت صفحات اينترنتی با کمک نرم افزار های کاربردی به صورت کارگاهی و همچنين طراحی سايتهای مجهز به امکانات تجارت الکترونيک می باشد .