دپارتمان هنر هلای تجسمی به تازه گی فعالیت خود را به صورت حرفه ای در این مرکز آغاز نموده است.
نیاز به شناخت و درک و استفاده درست از اصول و مبانی هنر های تجسمی در تمامی شاخه های هنری اعم از سنتی و دیجیتال به عنوان مبنا و الفبای تجسمی الزامی است.لذا با همکاری کادری متخصص و اساتید مجرب بر آن شدیم که این دپارتمان را به بهترین شکل سازماندهی نموده و با هدف آموزش اصول اولیه به هنر جویان امکان تحصیل، پیشرفت، نوآوری و کارآفرینی برای عزیزانمان ایجاد گردد.در حال حاضر در این دپارتمان دوره های نقاشی کاربردی در سه سطح، رنگ و پتینه، خوشنویسی با خودکار، طراحی دست طلا و جواهرات، فنگ شویی برگزار می گردد و دوره های جدید نیز در حال تدوین می باشد که به زودی خدمت عزیزان معرفی می گردد.