#مجتمع_فنی_تهران#نمایندگی_نیاوران#دپارتمان_مدیریت_کسب_و_کار

دپارتمان #مدیریت و کسب و کار بیش از 8 سال است که فعالیتهای خود را در حوزه آموزشهای #مدیریت و کسب و کار توسعه داده است. در تمامی این مدت، تلاش کرده ایم که با کار آفرینی و نو آوری، عرصه های جدید را در #آموزش مدیریت در کشور فراهم نماییم.

نیاز به آموزشهای #مدیریت و به تبع آن تحولات مدیریتی در کشور، یکی از الزامات کلیدی است.