دپارتمان هنر در سه بخش طراحی مد و لباس ، معماری با گرایش معماری داخلی و از تیر ماه 1391 شروع به فعالیت نموده است .