در اين دوره مي آموزيد :

قابليت تشخيص سبك هاي معماري داخلي
استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با معماري داخلي
توانايي طراحي معماري داخلي


سرفصل دوره ها :
آشنايي با سبك هاي معماري
طراحي دست آزاد2
اتوكد تخصصي معماري داخلي
نرم افزار , 3D MAX Vray
Photoshop در معماری
شناخت مواد و مصالح
طراحي داخلي 2
طراحي داخلي 3
مديريت پروژه
نرم افزار Revit


بازار كار دوره :
جذب دفاتر خصوصي و شركتهاي پيمانكار و مهندسين مشاور


مهارت هاي اکتسابی پس از طی دوره :
دانشپذيران بتوانند به عنوان يك طراح داخلي در جامعه حضور به عمل آورند و قسمتي از رسالت طراحي معماري داخلي را در جامعه به عهده گيرند و در راستار ارتقاء زيبايي شناسي جامعه قدم هاي موثر بردارند


مدت دوره :
9 ماه (394ساعت)همراه با ارائه مدرك مجتمع فني تهران و امكان صدور مدرك از كالج ITDكانادا
هزینه دوره :
35,000,000 ریال میباشد