کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
10دوره آموزشی ICDL Iشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0068 ساعت10 نفرچهارشنبه 16 آبان 1397360,000 تومان288,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام