دوره آموزشی Cisco(CCNA)

/دوره آموزشی Cisco(CCNA)
دوره آموزشی Cisco(CCNA)

دوره آموزشی Cisco(CCNA)

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 24 آبان 1398 ***** شروع قطعی
مدت دوره : 66 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:45
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 1,250,000 تومان1,050,000 تومان