دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++

توضیحات دوره دوره برنامه نویسی به زبان c++ :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 751,000 تومان675,900 تومان