دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++c

/دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++c
دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++c

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++c

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 30 تیر 1398
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 20:30
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 751,000 تومان675,900 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.