دوره C# programming

/دوره C# programming

دوره C# programming

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه ­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-6دوره آموزشی C#پنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398725,000 تومان652,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام