دوره آموزش شبکه mcsa

/دوره آموزش شبکه mcsa
دوره آموزش شبکه mcsa

دوره آموزش شبکه mcsa

توضیحات کلاس :

دوره آموزش پکیج مایکروسافت شبکه mcsa

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 18 بهمن 1398
مدت دوره : 230 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 3,600,000 تومان3,400,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.