دوره آموزش شبکه mcsa

/دوره آموزش شبکه mcsa
دوره آموزش شبکه mcsa

دوره آموزش شبکه mcsa

توضیحات کلاس :

دوره آموزش پکیج مایکروسافت شبکه mcsa

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 22 آبان 1399**شروع قطعی**
مدت دوره : 230 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 2 نفر
شهریه دوره : 4,600,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید