دوره آموزشی Web Design II

/دوره آموزشی Web Design II
دوره آموزشی Web Design II

دوره آموزشی Web Design II

دوره : CIW
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 25 آبان 1398
مدت دوره : 44 ساعت
شنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 800,000 تومان720,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.