; دوره آموزشی Web Design II - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی Web Design II

>دوره آموزشی Web Design II
دوره آموزشی Web Design II

دوره آموزشی Web Design II

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 25 شهریور 1400
مدت دوره : 34 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 20 شهریور 1400
مدت دوره : 34 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید