دوره آموزشی C# programming

/دوره آموزشی C# programming
دوره آموزشی C# programming

دوره آموزشی C# programming

توضیحات دوره دوره C# programming :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه ­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 6 دی 1397
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 690,000 تومان621,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.