دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 900,000 تومان810,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.