دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

/دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی
دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 28 بهمن 1398
مدت دوره : 50 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 900,000 تومان810,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.