دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

دوره آموزشی Java SE برنامه نویسی

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 18 اسفند 1397
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 860,000 تومان774,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.